وبینار به دنبال سنگ‌های کیهانی از بیابان تا جنوبگان

وبینار به دنبال سنگ های کیهانی از بیابان تا جنوبگان

وبینار «به دنبال سنگ های کیهانی از بیابان تا جنوبگان » توسط انجمن نجوم آیاز تبریز و با تدریس دکتر حامد پورخرسندی، پژوهشگر پسادکتری شهابسنگ شناسی و شیمی کیهانی در 20 آذر از ساعت ۲۰:۰۰ تا ۲۱:۳۰ برگزار شد.

در این وبینار موضوعاتی همچون بررسی تاریخ منظومه شمسی، تفاوت ساختاری سیارک‌ها با اقمار و سیارات، ارتباط بین سنگهای فرازمینی با سیارات و سیارک‌ها، ماموریت‌های نمونه‌برداری از سیارک‌ها و ماه، جستجوی سنگ های فرازمینی در زمین آموزش داده شد.

در پایان این وبینار به پرسش‌های شرکت‌کنندگان پاسخ داده شد.

از حضور علاقه‌مندان در این برنامه آنلاین سپاسگزاریم.

گزارش: الناز بزرگزاده مسئول آموزش

وبینار به دنبال سنگ های کیهانی از بیابان تا جنوبگان

وبینار به دنبال سنگ های کیهانی از بیابان تا جنوبگان

وبینار به دنبال سنگ های کیهانی از بیابان تا جنوبگان

وبینار به دنبال سنگ های کیهانی از بیابان تا جنوبگان

Share