تعطیلی دوره نجوم مقدماتی به خاطر امتحانات

کلاس‌های آموزش نجوم

بدین وسیله به اطلاع شرکت کنندگان در دوره نجوم مقدماتی (پاییز و زمستان 90 – بزرگسالان) می رساند، کلاس‌های این دوره آموزشی، در هفته جاری و هفته آینده تشکیل نخواهد شد. این مسئله به خاطر شروع امتحانات پایان ترم دانشگاه‌ها و عدم آسیب درسی به دانشجویان شرکت کننده در این دوره تصمیم‌گیری شده است. این دوره از 10 آذر ماه آغاز شده و تا کنون شش جلسه از آن سپری شده است که بعد از دو هفته تعطیلی، جلسه هفتم روز پنجشنبه 6 بهمن تشکیل خواهد شد.

با تشکر | کمیته آموزشی انجمن نجوم آیاز

Share