گزارش صدوهفتمین باشگاه نجوم آیاز

انجمن نجوم آیاز صدوهفتمین باشگاه ماهانه نجوم را با موضوع شناخت آسمان، پنجشنبه 21 شهریور  در برج امید  و با حضور علاقمندان نجوم برگزار کرد.
در این باشگاه پس از پخش مستند و ارائه اخبار توسط فاطمه علی‌ اسکندرزاده به شناخت «پله‌پله آسمان شب» با ارائه مریم پرتوی‌نژادی پرداخته شد و پس از استراحت کوتاهی سید عمادالدین قاضی طباطبائی به صحبت در مورد تجریبات رصد پرداخت. این نشست با ثبت عکس دسته جمعی پایان یافت.

از همکاری تیم اجرایی در برگزاری این نشست سپاسگزاریم.

دبیر برگزاری: رقیه شریف‌زاده
عکاس: نگین دیباوند

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Share