شکارچیان سیارک‌ها در آیاز

باز هم اعضا فعال آیاز با پیوستن به کمپین جستجوی سیارکی در یکی از پروژه‌های علوم شهروندی مشارکت کردند.

اعضای آیاز متشکل از ۲۰ نفر و در قالب ۵ گروه در هشتمین دوره جنبش ایرانی جستجوی سیارک که از ۴ تا ۳۱ تیر برگزار شد، حضور داشتند.

اولین جلسه هماهنگی 19 اردیبهشت برگزار ش. در این جلسه همه آموزش های لازم از جمله معرفی کامل کمپین و آموزش کار با نرم افزار و نحوه گزارش گیری مطرح شد. در جلسه دوم اعضا گروه برای آمادگی نهایی دور هم جمع شدند.

اسامی و نفرات گروه‌‌ها

  •   Ayaz_Vega: رقیه شریف‌زاده، محدثه نوری، مصطفی وجدی، محمد احمدیان
  •  Ayaz_Curiosity: مریم پرتوی‌نژاد، مینو خوشرنگ باف، الناز بزرگ ‌زاده،مینا نصیری
  • Ayaz Asteroid Hunters: ابراهیم حسنی، علی حکم ‌آباد، علی مولایی، مهدیه نوری،  پروانه باقری
  •  Ayaz_Vesta: مسعود رحیم ‌پور، مجتبی حکم ‌آباد، امیر‌محمد اکبری، محدثه علیزاد کامران، فرزین ایزددوست‌دار
  •  Ayaz-Bangtan: زهرا میرزایی، فاطمه علی اسکندر زاده، شادی گل ‌قاسمی،نگین دیباوند

در این دوره گروه‌های آیاز توانستند در مجموع ۴۸ جرم را در مرحله اولیه ثبت کنند.

گزارش: رقیه شریف‌زاده

photo_2019-07-30_15-25-34

photo_2019-07-30_15-25-35

photo_2019-07-30_15-25-36

Share