آب در مریخ؟!

آب در مریخ؟!

مسئله‌ی وجود آب در مریخ همواره از بزرگترین چالش‌های بشری برای یافتن حیات فرا زمینی بوده و هست. اشکال  هیروگلیف مانند با توجه به آبهای زیرسطحی در گذشته مریخ، باز موضوع وجود آب در گذشته‌ی مریخ را مطرح ساخته است.

اگر چه این اشکال عجیب بر سطح  مریخ کمی شبیه به هیروگلیف‌هایی مانند خطوط اسرار آمیز نازکا بر روی زمین است، آنها کاملا ویژگی‌هایی طبیعی هستند که بر سطح زمین نیز یافت می‌شوند.

مخروطها و جریان گدازه‌های متورماین یکی از آخرین تصاویر از دوربین HiRISE بر مدار اکتشافی مریخ است.

مخروطهای  بدون ریشه یا به اصطلاح rootless بر جریان گدازه‌هایی شکل می‌گیرند که با آب یا یخ‌های زیر سطحی در تعامل باشند. شکل‌گیری آنها ناشی از تعامل انفجاری گدازه با یخ زمین و یا آب موجود در سفره‌های زیرزمینی در زیر جریان گدازه است. تبخیر آب یا یخ هنگام تماس با  گدازه داغ، باعث افزایش حجم ناگهانی و انفجاری بخار آب و در نهایت سبب  شلیک گدازه به سمت بالا و ایجاد یک مخروط بدون ریشه یا rootless می‌شود.

دکتر آلفرد مک‌ایون، محقق اصلی HiRISE، از جریان گدازه قدیمی به عنوان «تورم» یاد می‌کند. او در وبسایت HiRISE می‌نویسد: «تورم گدازه فرایندی است که در آن مایع در زیر پوسته جامد (و ضخیم) تزریق شده و کل سطح را بالا می‌برد، اغلب مواقع این افزایش ارتفاع بالاتر از توپوگرافی‌هایی است که مکان گدازه‌ی اولیه را کنترل می‌کردند.

تصویر فوق در Planitia Amazonis مریخ واقع شده است که  منطقه‌ی وسیعی است که با گدازه‌های روان پوشیده شده است. مک‌ایون اذعان داشت اگر این تصویر رنگی بود ما سطحی را می‌دیدم که توسط یک لایه نازک از گرد و غبار مایل به قرمز که به صورت توده بهمن مانند، به سمت پایین دامنه‌ی شیب‌دار جهت تولید رگه‌های تیره روان شده است.

اشکال مشابهی در ایسلند، جاییکه در آن جریان گدازه با بستری از  آبهای اشباع برخورد می‌کند، یافت شده‌اند.

منبع: Universe Today

مترجم: شبنم فراهانی

AyazAstro.com

Share