آسمان این هفته ( ۳۰ آبان تا ۶ آذر)

این هفته دنباله‌دار گاراد و سیارک 15 Eunomia قابل رصد هستند. بعضی از سیارات صحنه‌های زیبایی را با همراهان خود می‌سازند که توضیحات هر کدام در زیر آورده شده‌است.

دوشنبه 30 آبان

 • مشتری درخشان بعد از غروب خورشید تا صبح کل آسمان را با قدر 2/9-  طی خواهد کرد. بعد از تاریک شدن آسمان در شرق دیده می‌شود و تقریبا 11 شب در ارتفاع بالایی در جنوب آسمان درخشیده و تا صبح نیز در حال درخشیدن است. مشتری تابان، بعد از زهره و ماه پرجرم‌ترین جرم آسمان این شب‌هاست. مشتری از داخل تلسکوپ قطری برابر 49 ثانیه قوسی دارد.

 • امروز صبح قبل از طلوع خورشید ماه کاهنده به زحل و سماک‎اعزل ( آلفای صورت‌فلکی سنبله) نزدیک‌تر است و فردا صبح این 3 با هم تشکیل یک مثلث را خواهند داد.

سه‌شنبه 1 آذر

 • دنباله‌دار (گاراد) C/2009 P1 هنوز هم درخشان‌ترین دنباله‌دار پاییز است. این دنباله‌دار در اولین ملاقات خود با منظومه‌شمسی داخلی با قدری بین 6 و 7 درمدار خود به سمت شمال یعنی به سمت جنوب‌شرق صورت‌فلکی هرکول حرکت می‌کند. گاراد تقریبا در یک‌سوم فاصله بین افق غربی تا سمت‌الراس قرار دارد. این هفته گاراد در پس‌زمینه صورت‌فلکی هرکول فقط 1 درجه تغییر مکان می‌دهد به همین دلیل می‌توانید آن را درطول این هفته تقریبا در یک مکان ثابتی با ابزار رصدی خود، رصد کنید.

عکس از Paolo Candy گرفته شده در ایتالیا در 23 آبان

چهارشنبه 2 آذر

 • زحل قبل از طلوع خورشید از شرق طلوع کرده و تا روشن شدن آسمان تا ارتفاع 15 درجه‌ای از افق شرقی بالا خواهد آمد. سیاره حلقه‌دار با قدر 0/8 در صورت‌فلکی سنبله و در سمت راست پرنورترین ستاره این صورت‌فلکی، سماک اعزل ( با قدر 1/0) با جدایی 5 درجه دیده می‌شود. هلال کاهنده ماه تقریبا یک ساعت دیرتر از زحل طلوع کرده و پایین‌تر از آن دیده می‌شود.

 • امشب ماه به حضیض مداری خود (نزدیک‌ترین نقطه در مدارش به دور زمین) می‌رسد و در فاصله 359,691 کیلومتری از زمین قرار خواهد گرفت.

پنج‌شنبه 3 آذر

 • بعد از نیمه شب مریخ از شرق طلوع می‌کند و قبل از روشن شدن آسمان در دوسوم مسیر خود تا سمت‌الراس در جنوب آسمان دیده می‌شود. مریخ با قدر 0/8 کنار همراه خود، آلفای اسد دیده می‌شود.

جمعه 4 آذر

 • امروز ماه نو باعث ایجاد یک خورشیدگرفتگی جزئی می‌شود که البته غیر قابل رویت در ایران است. این خورشیدگرفتگی در جنوبگان، جنوب آفریقای جنوبی و تاسمانی رخ خواهد داد.

شنبه 5 آذر

 • درست بعد از غروب خورشید به افق غربی نگاه کنید. هلال ماه همراه با زهره درخشان و آسمان نیمه تاریک صحنه زیبایی را برای عکاسان نجومی فراهم خواهد کرد.

یک‌شنبه 6 آذر

 • چند ساعت بعد از غروب خورشید خوشه پروین در شرق آسمان دیده می‌شود. در سمت چپ آن و کمی بالاتر سیارک 15 Eunomia با قدر 8 در پس‌زمینه ستاره‌های جنوبی صورت‌فلکی برساووش قابل رصد است. هرچند که این سیارک جرم بسیاربرجسته‌ای نیست ولی این سنگ فضایی با قطر 320 کیلومتر در کنار سحابی کالیفرنیا (NGC 1499) نمایان است. این سحابی در تصاویر به طور واضح نمایان است ولی رصد آن با تلسکوپ سخت است. برای مشاهده آن از فیلتر هیدروژن – بتا باید استفاده کنید.

موقعیت سیارات

 • عطارد ( با قدر 0)

این هفته عطارد به خوبی در سمت راست و کمی پایین‌تر از زهره نمایان است.

 • زهره ( با قدر 3/9-)

زهره رفته رفته ارتفاع خود را از افق غربی بیشتر می‌کند و تا اواخر فصل زمستان جایگاه خود را در افق غربی حفظ خواهد کرد.

 • مریخ ( با قدر 0/8، در صورت‌فلکی اسد)

توضیحات در 3 آذر

 • مشتری ( با قدر 2/9-، در مرز صورت‌فلکی حوت و حمل)

توضیحات در 30 آبان

 • زحل ( با قدر 0/8، در صورت‌فلکی سنبله)

توضیحات در 2 آذر

 • اورانوس ( با قدر 5/8، در نزدیکی قسمت دایره‌ای صورت‌فلکی حوت)
 • نپتون ( با قدر 7/9، در مرز صورت‌فلکی جدی و دلو)

منابع

Astronomy Magazine

Sky & Telescope

نویسنده: هانیه امیری

تهیه و تنظیم عکس‌ها: مهدی آجیلی

AyazAstro.com

Share