آسمان این هفته ( ۱۵ تا ۲۱ اسفند)

آسمان این هفته

این هفته ماه به همراه سیارات صحنه های زیبایی را خواهند ساخت. عطارد به بیشترین کشیدگی خود می‌رسد. مریخ بعد از مقابله خود در 13 اسفند، در نزدیک‌ترین فاصله خود تا زمین است. ماه به حضیض مداری خود می‌رسد و ….

دوشنبه 15 اسفند

امشب عطارد به بیشترین کشیدگی شرقی می‌رسد و بیشترین ارتفاع را از افق خواهد داشت. این سیاره داخلی را می توانید بعد از غروب خورشید در افق غربی رصد کنید.

عطارد

سه‌شنبه 16 اسفند

امشب ماه در سمت راست آلفای اسد و بالاتر از آن دیده می‌شود. پایین‌تر از آنها سیاره سرخ رنگ نیز قابل رصد است.

مریخ

چهارشنبه 17 اسفند

امشب نیز مریخ با قدر 1/2- در صورت‌فلکی اسد در کنار ماه می‌درخشد. آلفای اسد نیز در 12 درجه ای مریخ و بالاتر از آن نمابان است.

مریخ

پنج‌شنبه 18 اسفند

امشب ماه به حالت کامل می رسد و در بالای صورت‌فلکی سنبله قرار دارد.

ماه

جمعه 19 اسفند

زهره و مشتری درخشان در غرب آسمان به هم نزدیکتر شده‌اند. عطارد نیز پایین‌تر از آنها قابل رصد است.

زهره و مشتری

 شنبه 20 اسفند

امشب ماه به حضیض مداری خود می‌رسد یعنی نزدیکترین نقطه از مدارش به دور زمین، و در فاصله 362,400 کیلومتری از ما قرار خواهد گرفت. چون مدار ماه به دور زمین دایروی نیست به همین دلیل فاصله آن تغییر می کند که این تغییر فاصله 13 درصد است.

یک‌شنبه 21 اسفند

امشب زحل حوالی ساعت 9یا 10 شب طلوع کرده و  تقریبا نیمه‌شب میتوانید زحل را بالاتر از ماه مشاهده کنید. همراه زحل، ستاره سماک‌اعزل نیزبالاتر از زحل و در سمت راست آن دیده می‌شود.

زحل

موقعیت سیارات

عطارد ( با قدر 0/8-) توضیحات در 15 اسفند

زهره و مشتری (زهره  با قدر 4/3- و مشتری با قدر 2/2- ) این دو در غرب آسمان قابل رصد هستند و هر روز مشتری ۱ درجه به زهره نزدیک می شود زهره پایین تر از مشتری و درخشان‌تر از آن است.

مریخ ( با قدر 1/2-، در صورت‌فلکی اسد) تصاویر 16، 17 و 18 اسفند

زحل ( با قدر 0/4، در صورت‌فلکی سنبله) توضیحات در 21 اسفند

منابع

Astronomy Magazine

Sky & Telescope

نویسنده: هانیه امیری

AyazAstro.com

Share