آسمان این هفته ( ۱۲ تا ۱۸ دی)

آسمان اين هفته

از رویدادهای مهم این هفته بارش شهابی ربعی است که بعد از 3 بامداد وضعیت بهتری خواهد داشت. مشتری درخشان در کنار ماه، زیبایی‌های خاصی را به آسمان خواهد بخشید. سیارات دیگر هم هر کدام در گوشه‌ای از آسمان بی‌کران، صحنه‌های زیبایی را به نمایش خواهند گذاشت. زمین به حضیض مداری خود خواهد رسید و ماه هم به اوج مداری خود.

دوشنبه 12 دی

 • ماه به اوج مداری خود می‌رسد ( یعنی دورترین نقطه از مدارش به دور زمین) و در فاصله 404,578 کیلومتری از زمین قرار می‌گیرد و کمی کوچکتر از حالت عادی دیده می‌شود.
 • امشب ماه درسمت راست مشتری قرار دارد و این دو جرم تقریبا تا نیمه‌شب دیده خواهند شد.

ماه و مشتری در حوت

سه‌شنبه 13 دی

 • مریخ تقریبا ساعت 11p.m طلوع کرده و با قدر 0/1 در افق شرقی در صورت‌فلکی اسد دیده می‌شود. این سیاره سرخ رنگ قبل از طلوع خورشید در ارتفاع بالایی در جنوب آسمان دیده می‌شود.

مریخ

چهارشنبه 14 دی

 • بارش شهابی ربعی امشب به اوج خود می‌رسد و در هر ساعت شاهد 120 شهاب خواهیم بود. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این بارش به  اینجا مراجعه کنید.

کانون بارش ربعی

 • زمین به حضیض مداری خود خواهد رسید ( یعنی نزدیک‌ترین نقطه از مدارش به دور خورشید) و در فاصله 147.1 میلیون کیلومتری از خورشید قرار خواهد گرفت. این نکته جالبی است که زمین در نزدیک‌ترین فاصله از خورشید است ولی فصل  زمستان است و هوا سرد. چون در اینموقع از سال در نیمکره شمالی زمین، خورشید در ارتفاع کمی از جنوب آسمان قرار دارد و به طور مایل به زمین می‌تابد.

پنج‌شنبه 15 دی

 • صورت‌فلکی مشهور زمستان بعد از تاریک شدن آسمان در افق شرقی دیده می‌شود و رفته رفته ارتفاع خود را بیشتر می‌کند. 3 ستاره میانی آن، کمربند شکارچی قسمت بارزی از این صورت‌فلکی است و پایین‌تز ار این سه ستاره سحابی جبار، حتی با چشم غیر مسلح هم دیده می‌شود.

صورت فلکی جبار و سحابی جبار

 • امشب ماه بین خوشه پروین و دبران (آلفای صورت‌فلکی ثور) جای گرفته است و صحنه زیبایی را ساخته‌اند.

ماه و پروین و دبران

جمعه 16 دی

 • زحل کمی بعد از نیمه‌شب طلوع کرده و قبل از روشن شدن آسمان در ارتفاع 40 درجه‌ای افق جنوب – جنوب‌شرقی قرار دارد. سیاره حلقه‌دار با قدر 0/7 در پس‌زمینه ستاره‌های صورت‌فلکی سنبله در کنار همراهش سماک‌اعزل ( آلفای صورت‌فلکی سنبله) دیده می‌شود.

زحل و سماک اعزل و سنبله

شنبه 17 دی

 • درخشان‌ترین ستاره آسمان ( البته به غیر از خورشید)، شعرای یمانی (آلفای صورت‌فلکی کلب‌اکبر) با قدر 1/5- تقریبا ساعت 7p.m طلوع کرده و پایین‌تر از صورت‌فلکی جبار دیده می‌شود.

کلب اکبر و جبار و شعرای یمانی

یک‌شنبه 18 دی

 • امشب ماه کامل است و تقریبا هنگام غروب خورشید، از افق شرقی طلوع کرده و حدودا نیمه‌شب در بیشترین ارتفاع قرار دارد و هنگام روشن شدن آسمان در افق غربی در حال غروب خواهد بود. امشب ماه در داخل صورت‌فلکی جوزا قرار دارد.

ماه در جوزا

موقغیت سیارات

 • عطارد ( با قدر 0/4) روز به روز ارتفاع خود را از افق شرقی در آسمان صبحگاهی، کم می‌کند. قلب‌العقرب هم بالاتر از آن، در سمت راست آن دیده می‌شود.

عکس عطارد و قلب العقرب

 • زهره ( با قدر 4-، در صورت‌فلکی جدی) زهره درخشان تا آخر زمستان، هفته به هفته ارتفاع خود را بیشتر خواهد کرد.

زهره در جدی

 • مریخ( با قدر 0/2، در صورت‌فلکی اسد) توضیحات در 13 دی
 • مشتری ( با قدر 2/6-، در مرز صورت‌فلکی حمل و حوت) هنگام تاریک شدن آسمان در ارتفاع بیشتری قرار دارد و حدودا ساعت 2 بامداد غروب می‌کند.
 • زحل ( با قدر 0/7، در صورت‌فلکی سنبله) توضیحات در 16 دی
 • اورانوس ( با قدر 5/8، در نزدیکی قسمت دایره‎ای صورت‌فلکی حوت)
 • نپتون ( با قدر 7/9، در مرز صورت‌فلکی دلو و جدی)

زهره و اورانوس و نپتون و ماه و پروین

منابع

Astronomy Magazine

Sky & Telescope

نویسنده: هانیه امیری

تهیه و تنظیم تصاویر: مهدی آجیلی

AyazAstro.com

Share