آسمان این هفته ( ۱۳ تا ۲۰ آذر)

مهمترین رویداد این هفته ماه‌گرفتگی کلی 19 آذر است که به تفصیل در مقاله “آخرین ماه‌گرفتگی تا 4 سال آینده” توضیح داده شده است. از رویدادهای دیگر این است که ماه به اوج مدای خود خواهد رسید و چند روز در کنار مشتری صحنه‌های زیبایی خواهد ساخت.
یک‌شنبه 13 آذر

 • عطارد به مقارنه درونی می‌رسد یعنی بین زمین و خورشید قرار دارد و غیر قابل رویت است و طی یک هفته در آسمان صبحگاهی نمایان خواهد شد.

دوشنبه 14 آذر

 • زحل تقریبا 3 بامداد طلوع می‌کند. این هفته سیاره زحل 30 درجه از افق جنوب‌شرقی ارتفاع دارد و با قدر 0/8 در پس‌زمینه ستاره‌های صورت‌فلکی سنبله و در کنار همراهش، سماک‌اعزل ( آلفای صورت‌فلکی سنبله) می‌درخشد.

 • امشب مشتری کمی ‌پایین‌تر و در سمت چپ ماه دیده می‌شود. هر چند این دو نزدیک به هم هستند ولی مشتری 1550 برابر دورتر از ماه و از نظر قطر 40 برابر بزرگ‌تر از ماه است.

سه‌شنبه 15 آذر

 • ماه به اوج مداری خود می‌رسد یعنی دورترین نقطع از مدارش به دور زمین و در فاصله 405,414 کیلومتراز زمین قرار می‌گیرد.
 • امشب مشتری پایین‌تر از ماه دیده می‌شود و در فاصله 4/5 درجه‌ای از هم قرار دارند.

چهارشنبه 16 آذر

 • امشب موقعیت مناسبی است که با تلسکوپ خود ماه را نشانه بگیرید و بزرگ‌ترین کوه آتشفشانی آن را در شمال‌غرب ماه بیبابید.

پنج‌شنبه 17 آذر

 • امشب ماه درصورت‌فلکی ثور و در کنار خوشه پروین دیده می‌شود. برای دیده خوشه پروین نیاز به دوربین دوچشمی دارید چون در روشنایی ماه مشاهده آن سخت است.

جمعه 18 آذر

 • امشب بعد از تاریک شدن آسمان به افق جنوب‌غربی نگاه کنید. سیاره درخشان زهره با قدر 3/9- دیده می‌شود.

شنبه 19 آذر

 • بعد از غروب خورشید می‌توانید شاهد ماه‌گرفتگی کلی باشید. این فرصت را از دست ندهید چون تا 4 سال دیگر ماه‌گرفتگی کلی نخواهیم داشت. برای کسی اطلاعات بیشتر در مورد این خسوف به مقاله ماه‌گرفتگی 19 آذر در سایت مراجعه کنید.

    عکس از Marc Pinter-Krainer- گرفته شده در مارس 2007

یک‌شنبه 20 آذر

 • با اینکه عطارد هفته پیش در مقارنه درونی بود، حال کم‌کم از افق شرقی قبل از طلوع خورشید نمایان می‌شود. تقریبا نیم ساعت قبل از طلوع خورشید، عطارد 8 درجه از افق ارتفاع دارد. این سیاره با قدر 1 می‌درخشد و چون ارتفاع آن از افق کم است برای دیدن آن نیاز به دوربین دوچشمی دارید.

موقعیت سیارات

 • عطارد فعلا غیر قابل رویت است ولی یک‌شنبه 20 آذر قابل رویت خواهد بود.
 • زهره ( با قدر 3/9-)

زهره هر هفته ارتفاع خود را از افق جنوب‌غربی بیشتر می‌کند.

 • مریخ ( با قدر 0/7، در صورت‌فلکی اسد)

مریخ حدودا نیمه‌شب طلوع می‌کند و پایین‌تر از آلفای اسد دیده می‌شود و قبل از سپیده‌دم، در ارتفاع بالایی در جنوب آسمان می‌درخشد.

 • مشتری ( با قدر 2/8-، در مرز صورت‌فلکی حمل و حوت)
 • زحل ( با قدر 0/8)

توضیحات در 14 آذر

 • اورانوس ( با قدر 5/8، در نزدیکی قسمت دایره‌ای صورت‌فلکی حوت)
 • نپتون ( با قدر 7/9، در مرز صورت‌فلکی حمل و دلو)

منبع

Astronomy Magazine

Sky & Telescope

نویسنده: هانیه امیری

تهیه و تنظیم عکس‌ها: مهدی آجیلی

AyazAstro.com

Share