برنامه رصدی ماه گرفتگی ۱۹ آذر ماه

انجمن نجوم آیاز تبریز ویژه برنامه رصدی ماه گرفتگی 19 آذر را برای اعضای محترم و علاقه مندان به نجوم تدارک دیده است. این برنامه با همکاری “پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی دانشگاه تبریز” در محوطه این پژوهشکده برگزار می شود. کارگاه های رصد، ثبت و عکاسی از ماه گرفتگی از جمله برنامه های آن روز می باشد که از ساعت 17 آغاز و تا ساعت 21 شنبه شب در این مکان ادامه خواهد داشت. (فرم در ادامه مطلب)

قابل ذکر است به خاطر محدودیت در تعداد شرکت کنندگان از خارج دانشگاه، اولویت با اعضایی می باشد که زودتر اقدام به تکمیل فرم ثبت نام در این برنامه نموده اند. البته علاقه مندانی که دانشجوی دانشگاه تبریز می باشند، نیازی به تکمیل این فرم ندارند و محدودیتی برای این عزیزان وجود ندارد.

رصد این ماه گرفتگی از این لحاظ که آخرین ماه گرفتگی کلی تا چهار سال آینده می باشد اهمیت پیدا می کند. اطلاعات تکمیلی در مورد این پدیده در مقاله ای با همین نام در دسترس شماست: آخرین ماه گرفتگی کلی تا چهارسال آینده

با اعضایی که فرم مخصوص شرکت در این برنامه را تکمیل نمایند تماس گرفته خواهد شد و تکمیل فرم به منزله نهایی شدن آن نیست. (فرم ثبت نام در انتهای این پست)

نمای شهر تبریز از محوطه پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی تبریز
نمای شهر تبریز از محوطه پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی تبریز
پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی تبریز
پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی تبریز

 

[این برنامه برگزار شده و فرم ثبت نام از این قسمت حذف شده]

Share