آسمان این هفته ( ۱۴ تا ۲۰ فروردین)

آسمان این هفته

این هفته دو جرم درخشان افق غربی همچنان آسمان را درخشان کرده اند و زهره مهمان خوشه پروین شده است. دنباله دار گاراد همچنان در آسمان قابل مشاهده است. ماه به حالت کامل درآمده و به حضیض زمینی می‌رسد. هرکدام در ادامه توضیح داده شده اند.

دوشنبه 14 فروردین

امشب و فردا شب می‌توانید زهره را در قسمت جنوبی خوشه زیبای پروین مشاهده کنید. با استفاده از یک دوربین‌دوچشمی یا تلسکوپ کوچک می‌توانید هر دو را در یک میدان دید رصد کنید. زهره با قدر 4/5- صد مرتبه درخشان‌تر از خوشه پروین است.

پروین

سه‌شنبه 15 فروردین

سیاره زحل حدودا ساعت 9 شب طلوع کرده و در پس‌زمینه صورت‌فلکی سنبله در کنار همراهش سماک‌اعزل ( آلفای صورت‌فلکی سنبله) می‌درخشد. این سیاره حلقه‌دار با قدر 0/3 در 6 درجه‌ای شرق سماک اعزل با قدر 1 قرار دارد.

زحل

چهارشنبه 16 فروردین

امشب موقعیت مناسبی است تا سیارک 6 هبه را با تلسکوپ خود بیابید. این سنگ فضایی با قدر 10 در 7 درجه‌ای شمال مریخ و در 1 درجه‌ای شرق ستاره گامای اسد قرار دارد.

هبه

پنج‌شنبه 17 فروردین

با توجه به اینکه مریخ یک ماه پیش به حالت مقابله خود رسیده است، هنوز هم نمای خوبی دارد. سیاره سرخ رنگ در تمام شب در پس‌زمینه صورت‌فلکی اسد بعد از تاریک شدن آسمان در شمال‌شرق قابل رصد است.

مریخ

جمعه 18 فروردین

امشب ماه به حالت کامل می‌رسد، بعد از غروب خورشید طلوع کرده، تقریبا نیمه شب در بیشترین ارتفاع قرار می‌گیرد و هنگام طلوع خورشید، غروب می‌کند.

ماه

شنبه 19 فروردین

ماه امشب به حضیض زمینی( نزدیکترین نقطه از مدارش به دور زمین) می‌رسد و در فاصله 358,315 کیلومتری از ما قرار خواهد گرفت.

یک‌‎‌شنبه 20 فروردین

در حال حاضر دنباله‌دار معروف آسمان، گاراد با قدر 7 در حال درخشیدن در پس‌زمینه صورت‌فلکی دب اصغر است. این قسمت از آسمان برای عرض‌های میانی نیمکره شمالی هیچ وقت غروب نمی‌کند.

گاراد

موقعیت سیارات

عطارد غیر قابل رویت است.

زهره و مشتری در غرب آسمان همچنان در حال دور شدن از هم هستند. زهره با قدر 4/5- و مشتری با قدر 2/1- غرب آسمان را درخشان کرده اند.

مریخ(با قدر 0/7) توضیحات در 17 فروردین

زحل (با قدر 0/3، در صورت فلکی سنبله) توضیحات در 15 فروردین

اورانوس و نپتون قابل رصد نیستند.

منابع

Astronomy Magazine

sky & Telescope

نویسنده: هانیه امیری

AyazAstro.com

Share