ابر میله‌ای بر فراز ویسکانسین

این چه نوع ابری است؟ نوعی از ابر کمانی است که ابر میله‌ای نامیده می‌شود. این ابرهای دراز کمیاب ممکن است  در نزدیکی جلوی جبهه هوای سرد تشکیل شوند. مخصوصا موقعی که جریان هوای سرد جبهه یک طوفان ممکن است موجب شود تا هوای گرم مرطوب بالا آید و سرد شود و به پایین‌تر نقطه شبنم برسد تا ابر تشکیل شود.

اگر این اتفاق به طور یکنواخت در امتداد یک جبهه دراز بیافتد، ابر میله‌ای ممکن است شکل بگیرد. ابرهای میله‌ای ممکن است در امتداد محور افقی دراز ابر، چرخشی داشته باشند. ابر میله‌ای امکان ندارد که به طوفان تبدیل شود. برخلاف شباهت به یکی از ابرهای کمانی، یک ابر میله‌ای کاملا از ابر مادر باران‌زا جدا است.

ابر میله‌ای بر فراز ویسکانسین

Image Credit: Megan Hanrahan

درتصویر بالا، ابر میله‌ای تا فاصله دور کشیده شده و طوفانی به آن نزدیک می‌شود. این تصویر در سال 2007 در راسین در ویسکانسین آمریکا گرفته شده است.

منبع: Astronomy Picture of the Day

مترجم: هانیه امیری

Ayazastro.com

Share