آسمان این هفته (۱۶ تا ۲۲ مرداد)

مهمترین رویداد این روزها بارش شهابی برساووش است و دوره فعالیت این بارش از 26 تیر تا 2 شهریور است که شنبه 22 مرداد به اوج فعالیت خود خواهد رسید.

برای اطلاعات بیشتر در مورد بارش شهابی برساوشی اینجا کلیک کنید.

1شنبه  16 مرداد

با وجود اینکه پلوتو اوایل مرداد به حالت مقابله رسیده بود، امشب موقعیت خوبی است که به سراغ پلوتو بروید چون این سیاره از 0.1 درجه‌ای جنوب ستاره متغیر Y قوس با قدر 6 عبور می‌کند و این ستاره بهترین راهنما برای یافتن پلوتو است. پلوتو با قدر 14 می‌درخشد و برای یافتن مکان آن نیاز به تلسکوپ 10 اینچی یا بزرگتر دارید.

2 شنبه 17 مرداد

درخشان‌ترین سیارک، وستا، حالت مقابله را پشت سر گذاشته است و با قدر 5.7 در صورت فلکی جدی می‌درخشد. همانطور که در مقاله‌های پیش هم گفته شد، این سیارک را می توان با دوربین دوچشمی یافت و در یک مکان تاریک با چشم هم دیده می‌شود.

فضاپیمای سپیده دم در حال گردش به دور وستا است و تصاویری را از وستا فرستاده است و اواخر امسال نزدیک وستا خواهد شد تا تصاویر بهتری را از وستا بگیرد.

در این فاصله، سرس 2 صورت فلکی دورتر از وستا در صورت فلکی قیطس است و با قدر 8.3 می‌درخشد. بعد از اینکه سپیده دم در تابستان 1391 وستا را ترک کند، به سمت سرس حرکت خواهد کرد.

در سمت شرق – شمال شرق آسمان قبل از طلوع خورشید، نور قرمز رنگ یعنی مریخ با قدر 1.4 در پس زمینه ستاره‌های غرب جوزا در حال درخشیدن است. سیاره مریخ را با ابط الجوزا (آلفای جبار) اشتباه نگیرید. ابط الجوزا در 15 درجه‌ای مریخ، کمی پایین‌تر در سمت راست آن می‌درخشد. امروز مریخ در بیشتر از 1 درجه‌ای شمال اتای جوزا با قدر 3 قرار دارد. روز 5 شنبه مریخ همین فاصله را با شمال ستاره مو جوزا با قدر 3 خواهد داشت.

3 شنبه 18 مرداد

زحل 15 درجه بالای افق در غرب – جنوب غرب آسمان بعد از غروب خورشید دیده می‌شود. ستاره درخشان سماک اعزل در صورت فلکی سنبله در 12 درجه‌ای چپ آن قرار دارد. سیاره حلقه دار با قدر 0.9 درخشان‌تر از سماک اعزل دیده می‌شود.

4 شنبه 19 مرداد

 هر موقع از این هفته دراوایل شب اگر به بالای سرتان نگاه کنید چشمانتان به ستاره درخشان نسر واقع در صورت فلکی شلیاق می‌افتد. نسر واقع با قدر صفر درخشان‌ترین عضو مثلث تابستانی است. ستاره دوم درخشان مثلث تابستانی نسر طایر با قدر 0.8 در صورت فلکی عقاب است و در 35 درجه‌ای جنوب شرقی نسر واقع است. کم نورترین عضو مثلث تابستانی دنب با قدر 1.3 در صورت فلکی دجاجه حدودا در 25 درجه‌ای شرق – شمال شرق نسر واقع است. هر چند این هفته ماه نور ستاره‌ها را کاهش می‌دهد، ولی مثلث تابستانی آشکارا دیده می‌شود.

5 شنبه 20 مرداد

بعد از تاریکی آسمان در قسمت غرب، سماک رامح در نصف مسیر از افق تا سمت الراس می‌درخشد. در سمت راست این ستاره در شمال غرب آسمان و در همان ارتفاع دب اکبر و کمی دورتر از دب اکبر در شمال شرق و در ارتفاع یکسان با دب اکبر، ذات الکرسی را می‌بینید.

با وجود اینکه بارش شهابی برساووشی به اوج فعالیت خود نرسیده است، قبل از روشن شدن آسمان برای این بارش نیم ساعت وقت صرف کنید چون ماه غروب کرده و مزاحم رصد شما نخواهد بود و انتظار می‌رود که از مدتی که ماه غروب کرده تا روشن شدن آسمان بتوانید 10 شهاب را ببینید.

جمعه 21 مرداد

مشتری درخشان قبل از اواسط شب طلوع می‌کند و تا طلوع خورشید در آسمان است و با قدر 2.5- می‌درخشد. مشتری به غیر از ماه درخشان‌ترین جرم سماوی آسمان امشب است.

شنبه 22 مرداد

در اواسط شب بارش شهابی برساووش به اوج فعالیت خود خواهد رسید. متاسفانه ماه کامل در آسمان مزاحم رصد شما خواهد بود و شهاب‌های درخشان کم نورتر دیده خواهند شد. به جای دیدن 100 شهاب در ساعت، فقط شاهد 20 تا 25 شهاب در ساعت خواهید بود. قبل از طلوع خورشید موقعی که ماه در جنوب غربی کمی پایین‌تر آمده، بهترین زمان برای رصد شهاب‌ها است.

موقعیت سیارات

خورشید در حال حاضر گروهی از لکه‌های خود را به نمایش گذاشته است. بله خورشید دوباره فعال شده است و گروه لکه‌های خورشیدی 1260، 1261 و 1263 را می‌توانید از پشت یک تلسکوپ فیلتر‌دار ببینید.

این تصویر خورشید با لکه بزرگ 1263 در اوایل روز 14 مرداد را نشان می‌دهد.

 

عطارد و زهره در روشنایی خورشید ناپدید شده‌اند.

مریخ ( با قدر 1.4، نزدیک پای صورت فلکی جوزا می‌شود)

مریخ قبل از طلوع خورشید در موقعیت خوبی در شرق آسمان است. مریخ پایین‌تر در سمت چپ دبران (آلفای صورت فلکی ثور) و سمت راست عیوق (آلفای صورت فلکی ارابه ران) قرار دارد. از داخل تلسکوپ مریخ قرصی با قطر 4.5 ثانیه قوسی دیده می‌شود.

مشتری (با قدر 2.5-، در جنوب صورت فلکی حمل)

مشتری از شرق – شمال شرق در اواسط شب طلوع می‌کند و تا نزدیکی صبح در ارتفاع بالایی در جنوب شرقی می‌درخشد.

زحل (با قدر 0.9، در صورت فلکی سنبله)

زحل از قسمت غرب – جنوب غرب آسمان به تدریج پایین‌تر می‌آید و در 12 درجه‌ای چپ آن سماک اعزل (آلفای صورت فلکی سنبله) و در 2 یا 3 درجه‌ای آن یا کمی پایین‌تر ستاره گامای سنبله کم نور قرار دارد.

اورانوس (با قدر 5.8، در غرب صورت فلکی حوت)

نپتون (با قدر 7.8، در غرب صورت فلکی دلو)

نپتون در اواسط شب در شرق یا جنوب شرق آسمان به خوبی بالا آمده است.

پلوتو (با قدر 14، در شمال صورت فلکی قوس)

پلوتو بعد از تاریک شدن آسمان در قسمت جنوب در بیشترین ارتفاع قرار دارد. این هفته برای رصد پلوتو وقت مناسبی نیست.

 منابع:

Astronomy Magazine

Sky & Telescope

نویسنده: هانیه امیری

Share