خوشه کهکشانی برساووش

خوشه برساووش (Abell 426) یکی از خوشه های کهکشانی در صورت فلکی برساووش است و یکی از پرجرم ترین اجرام در جهان است  که در ابر گسترده ای از گاز فرو رفته است.

 

 

خوشه کهکشانی برساووش

Image Credit & Copyright: Bob Franke

این خوشه یکی از بزرگترین اجرامی است که هر کسی می‌تواند در آسمان ببیند. هر یک از این حباب‌های مه آلود یک کهکشان هستند و با هم خوشه برساووش یکی از نزدیک ترین خوشه‌های کهکشانی را می‌سازند. این خوشه از میان ستاره‌های کم نور در پیش زمینه کهکشان راه شیری ما دیده می‌شود. در نزدیکی مرکز خوشه، حدودا در فاصله 250 میلیون سال نوری از ما، یکی از برجسته‌ترین خوشه‌های کهکشانی (NGC1275) در تصویر بالا به عنوان یک کهکشان بزرگ در سمت چپ تصویر با قدر 12.7 دیده می شود. NGC1275 منبع قوی از پرتوهای ایکس و نشر رادیویی است.خوشه کهکشانی برساووش به عنوان Abell 426 هم فهرست بندی شده است و قسمتی از ابرخوشه حوت – برساووش است و با وسعت بیش از 15 درجه شامل هزاران  کهکشان است. این تصویر در فاصله NGC1275 حدود 15 میلیون سال نوری را پوشش می‌دهد.

منبع

نویسنده: هانیه امیری

Share