موفقیت رصدگران آیاز در رصد و زمان سنجی اختفای سیارکی

براساس پیش بینی و فراخوان آیوتا خاورمیانه و هماهنگی های صورت گرفته با انجمن نجوم آیاز تبریز، رصدگران انجمن آیاز موفق به رصد و زمان سنجی اختفای سیارکی شدند.
آقایان سینا دادمند (سرپرست تیم رصدی)، سجاد پاک نژاد و امین پشمینه موفق شدند اختفای ستاره HIP11046 را با سیارک اروس (Eros) زمان سنجی کنند. گزارش این رصد برای آیوتا جهانی بخش اختفاهای سیارکی ارسال شد تا به نام این افراد ثبت گردد.
با تبریک و احترام

آیوتا خاورمیانه

photo_2016-08-05_20-04-18

photo_2016-08-05_20-04-36

Share