برنامه رصد ماه‌گرفتگی ۱۶ مرداد

انجمن نجوم آیاز تبریز به مناسبت ماه گرفتگی 16 مرداد، برنامه رصد این پدیده را از ساعت 8 تا 11 شب در تپه پرچم ائل‌گلی تبریز برگزار خواهد کرد. شرکت در این رصد برای تمام علاقمندان آزاد و رایگان است.

یکی از پدیده‌هایی که همواره نظر انسان را به خود جلب کرده ماه گرفتگی است. ماه گرفتگی یا خسوف زمانی اتفاق می‌افتد که ماه در فاز کامل(بدر) و میان زمین و خورشید قرار گیرد.

با توجه به موقعیت‌های مختلف زمین ،ماه و خورشید، سه نوع متفاوت از ماه گرفتگی قابل تشخیص است:
1) خسوف نیم سایه‌ای :
ماه از قسمت نیم سایه زمین عبور می‌کند. در این حالت تغییر نور سطح ماه بسیار کم بوده و مشاهده آن دشوار است.

2)خسوف جزیی یا partial:
در خسوف جزیی بخشی از ماه از سایه  زمین عبور می کند و  قسمتهایی از آن در تاریکی فرو می رود.
رصد این رویداد حتی بدون استفاده از ابزار اپتیکی نیز ساده است.

3)خسوف کلی یا total:
تمام ماه از داخل سایه  زمین عبور می کند و بطور کامل در تاریکی فرو می رود.

جزئیات خسوف دوشنبه 16 مرداد

خسوف دوشنبه 16 مرداد از نوع جزئی و متعلق به ساروس (دوره) 191 است. زمان آغاز حسوف جزئی در ایران در ساعت 21 و 52 دقیقه و 55 ثانیه خواهد بود. اوج گرفت در ساعت 22 و 51دقیقه و 38 ثانیه خواهد بود، در زمان اوج گرفت 24/6% ماه وارد سایه زمین خواهد شد. ماه در ساعت 1 و 20 دقیقه و 56 ثانیه بامداد سه‌شنبه 17 مرداد از نیمسایه زمین خارج خواهد شد.

photo_2017-08-07_09-39-27

انجمن نجوم آیاز تبریز از علاقمندان دعوت می‌کند در این برنامه شرکت کنند.

زمان: دوشنبه 16 مرداد 96 از ساعت 20 تا 23
مکان: تپه پرچم ائل‌گلی تبریز

مریم فخیمی | روابط عمومی آیاز

Share