ردپای کنجکاوی

مریخ نورد کنجکاوی، که در بامداد روز دوشنبه 16 مرداد با موفقیت در دهانه گیل واقع بر سطح مریخ فرود آمده است، پروژه‌ی 2 ساله‌ی جستجوی آثار حیات در مریخ را آغاز کرده است. در ادامه اولین تصاویری که از به حرکت درآمدن این مریخ نورد به دست رسیده است را مشاهده خواهید کرد.

حرکت کنجکاوی

حرکت کنجکاوی

حرکت کنجکاوی

حرکت کنجکاوی

حرکت کنجکاوی

حرکت کنجکاوی

حرکت کنجکاوی

حرکت کنجکاوی

حرکت کنجکاوی

نویسنده: امید اکبری

AyazAstro.com

Share