داستان مصور: فیلسوف

فیلسوف چیست؟

آیا تاکنون از خود پرسیده‌اید که فیلسوف چیست؟! در ادامه به بررسی این مسئله و ارتباط آن با نجوم خواهیم پرداخت.

فیلسوف چیست: وقتی فیل بین انسان و خورشید قرار بگیرد، بطوریکه سایه آن روی انسان بیافتد، به این پدیده فیلسوف می‌گویند.

فیلسوف

فیلسوف کلی: در این نوع فیلسوف قرص خورشید کاملا پشت فیل پنهان می شود.

فیلسوف کلی

فیلسوف حلقوی: این نوع از فیلسوف زمانی اتفاق می افتد که فیل از حالت عادی به خورشید نزدیکتر است.

casino online src=”https://ayazastro.com/wp-content/uploads/2012/05/Ring-Filsuf.jpg” alt=”فیلسوف حلقوی” width=”400″ height=”400″ />

فیلسوف جزئی: در این نوع پدیده فیل تنها قسمتی از قرص خورشید را می پوشاند. دلیل علمی آن این است که ناظر از امتداد خط واصل بین فیل و خورشید دور تر است.

فیلسوف جزئی

نویسنده: مهدی آجیلی

منبع: AyazAstro.com

Share