گوهری کوچک در صورت فلکی قوس

نگاه جدید تلسکوپ فضایی هابل به یک سحابی سیاره نما در صورت فلکی قوس، جزئیات تازه ای از این سحابی را آشکار کرده است.

در این تصویر،حباب رنگی،نشان دهندۀ یک سحابی سیاره ای است که NGC6818 نامیده می شود. این سحابی که به شکل یک تودۀ ابر گوهرمانند کوچک است در صورت فلکی قوس،در فاصله 6000 سال نوری از زمین قرار دارد. ابعاد این ابر بیش از نیم سال نوری است. (ابعاد آن در مقایسه با ستاره های مرکزی کوچک،بزرگ است.)امّا با این وجود،این ابر در ابعاد کیهانی هنوز بعنوان جواهری کوچک شناخته می شود!!

وقتی ستاره ای مانند خورشید، به آخر عمر خود می رسد، لایه ی خارجی خود را به فضا پرتاب می کند و بدین صورت ابرهای درخشان از جنس گاز که سحابی سیاره ای نامیده می شود، شکل می گیرد. این تخلیۀ جرم بصورت متقارن صورت نمی گیرد، در نتیجه این سحابی ها می توانند شکل های خیلی پیچیده ای داشته باشند.
NGC6818 ، ساختار رشته مانند پیچیده ای دارد و دارای لایه های متمایز از مواد می باشد. این سحابی دارای حباب(Bubble)مرکزی روشن و محصور است که به وسیله ابر پراکندۀ بزرگ احاطه شده است.

دانشمندان بر این باورند که، باد ستاره ای (Stellar wind) که منبع آنها مرکز ستاره می باشد،مواد سیال لایۀ خارجی ستاره را به پیش می راند و در نتیجۀ اثر این باد هاست که شکل NGC6818 بوجود آمده است. زمانیکه این جریان بادی سریع توسّط ابری که به آرامی حرکت می کند، شکسته می شود، فوران های خاصِّ روشنی در لایه های خارجی حباب تولید می شود.

سابق بر این،تلسکوپ هابل در سال1997، از این سحابی عکس برداری کرده است. این تصویربرداری توسّط دوربین میدان باز و سیاره ای 2(WFPC) انجام شده است.در این عکس،با استفاده از ترکیبی از فیلترهای مختلف، جریان اکسیژن و هیدروژن یونیزه شده مشخّص شده است. عکس جدید اگرچه با همان دوربین گرفته شده است، بعلّت استفاده از فیلترهای مختلف، جزئیات دیگری را از این سحابی فاش می کند.

3

مترجم: حسین پاکزاد
منبع : Nasa.gov

Share