گزارش کوتاه از باشگاه آبان؛ باشگاه آذر، فردا

باشگاه آذر ماه درحالی پنجشنبه 18 آذر 89 برگزار می شود که جلسه آبان ماه به خوبی با اطلاعات و اخبار اعضای انجمن اداره شد. بدون شک حرکت اصولی در برگزاری باشگاه های ماهانه، نزدیک شدن و پرداختن به موضوعات نجوم آماتوری و مخصوصا تجربیات و گزارشات شخصی می باشد اما عملی کردن این موضوع در یک جمع جوان با اعضای جدید بسیار ، آسان نیست. بدون شک کسانی که به نجوم علاقه مند شده اند، تشنه مطالب مرموز و مبهم نجوم می باشند.

یکی دو سال پیش ، وقتی جلسه ای برای علاقه مندان نجوم، با موضوع آزاد تشکیل می شد، پر طرفدار ترین بحث، بحث سیاهچاله ها بود. در این چند سال موضوعات این چنینی بسیاری به کیهان شناسی اضافه شده، مانند ماده تاریک ، که گوی سبقت را از سیاهچاله ها ربوده و محبوبیت خاصی در مباحث آزاد جوانان علاقه مند به نجوم پیدا کرده است. در جلسه آبان ماه باشگاه های ماهانه نیز به طور اتفاقی این موضوع از طرف چند نفر از اعضا مورد مطالعه قرار گرفته بود و با این موضوع وارد بحث شدند. هرچند همانطور که گفته شد باید سعی شود محتوای جلسات بیشتر به سمت موضوعات قابل لمس تر هدایت شود، اما تلاش این عزیزان برای مطالعه درباره این موضوع قابل تقدیر بود.

باشگاه آذر ماه: پنجشنبه 18 آذر ، ساعت 5:30 ، سالن همایش پژوهشسرای دانش آموزی

با تشکر / قاضی طباطبایی

Share