اطلاعیه: تاخیر در برگزاری باشگاه ماهانه آبان

جلسه مجمع عمومی

با توجه به تعطیلی آموزش و پرورش در روز پنج شنبه ، 27 آبان ماه، شورای مرکزی انجمن  تصمیم به برگزاری باشگاه ماهانه انجمن در چهارشنبه بعدی یعنی 3 آذر گرفت. ساعت شروع جلسه راس ساعت 5:30 عصر خواهد بود.

با تشکر – شورای مرکزی انجمن نجوم آیاز

Share