پروژه های رصدی آیاز

پروژه های رصدی

نظر به مسئولیت های جدید و چارت کاری مصوب در شورای مرکزی انجمن نجوم آیاز اطلاعیه ای در رابطه با فعالیت های پژوهشی مرتبط با ثبت رصد در ادامه آماده است. 

اعضای علاقمند به فعالیت های جدی رصدی از این پس می توانند با هماهنگی اینجانب جهت شرکت در پروژه های رصدی و پژوهشی انجمن که بصورت ماهانه فرخوان آن از طریق سایت انجمن یا شبکه های اجتماعی و باشگاه های ماهانه اعلام خواهد شد،در اینگونه برنامه ها حضور یافته و شرکت نمایند.لازم به ذکر است شرکت در این پروژه ها مختص اعضای انجمن بوده و هر یک از علاقمندان می توانند بصورت فردی یا گروهی پروژه رصدی اعلام شده را ثبت و گزارش علمی آن را به ایمیل ذیل ارسال دارند تا پس از بررسی در هیئت علمی انجمن گزارش منتخب توسط شخص محقق در باشگاه های ماهانه به سمع و نظر سایر اعضای علاقمند برسد.

سید سجاد پاک نژاد | مسئول کارگروه پژوهشی ثبت رصد

برای هماهنگی و طرح سوالات خود با ایمیل ذیل مکاتبه نمایید:

sajjad.paknejad [at] gmail [dot] com

Share