تبریک به اعضای المپیادی آیاز

قبولی اعضای آیاز در المپیاد

انجمن نجوم آیاز تبریز، بدین وسیله موفقیت آقایان رامین آهنگرسیروس و عطا مرادی – دو تن از اعضای خوب انجمن – در مرحله دوم المپیاد نجوم را به ایشان و خانواده محترم این دانشمندان جوان تبریک عرض می کند. امید آن که درخشش جوانان تبریز در این رشته همچون گذشته ادامه داشته باشد و شاهد موفقیت این عزیزان در رده های بالای علمی باشیم.

با تشکر | شورای مرکزی انجمن نجوم آیاز تبریز

Share