اعلام کاندیداتوری برای بازرس جدید

اطلاعیه شماره2:

با پایان یافتن مهلت ارسال مشخصات جهت کاندیداتوری شورای مرکزی انجمن نجوم آیاز، از امروز به مدت دو روز تا تاریخ 1392/08/08 فرصت دارید فرم زیر را برای شرکت در انتخابات جهت تعیین بازرس شورا تکمیل و ارسال فرمایید.

.

تمامی فرم های ارسالی توسط هیئت نظارت بررسی خواهند شد و پس از تعیین صلاحیت افراد منتخب، اسامی آنان در وب سایت انجمن قرار داده خواهد شد.

نحوه برگزاری انتخابات جدید و نحوه بررسی صلاحیت کاندیدا های بازرس شورا طبق بررسی صلاحیت کاندیدا های شورای مرکزی می‌باشد که در اطلاعیه 1 توضیح داده شده است.

بازرس مجمع عمومی در اساسنامه انجمن:

۷-۵: بازرس:

– بازرس مجمع عمومی:

از طرف مجمع عمومی، برای یک سال از بین اعضای فعال انتخاب می شوند.

وظایف و اختیارات:

۱-   نظارت کلان بر فعالیت های اجرایی انجمن

۲-   گزارش هرگونه تخلف شورای مرکزی از مفاد اساسنامه و آئین نامه انجمن به مجمع عمومی و مدیریت سازمان جوانان استان

۳-   گزارش هرگونه تخلف مسئول امور مالی به مجمع عمومی و مدیریت سازمان جوانان استان

۴-   بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی و تایید گزارش

۵-   ارائه گزارش دوره ای عملکرد خود به مجمع عمومی

۶-   استعفاء: استعفای بازرس مجمع عمومی با تصویب مجمع عمومی صورت می گیرد.

۷-   عزل بازرس: از طرف مجمع عمومی با اکثریت آرا عزل می گردد.

 

با تشکر | شورای مرکزی انجمن نجوم آیاز

مهلت ارسال مشخصات، به پایان رسید و  فرم حذف شد.

Share