گزارش ۸۶مین باشگاه آیاز

۸۶ مین باشگاه ماهانه آیاز پنجشنبه ۲۵ آبان برگزار شد. این باشگاه به صورت دورهمی و بحث پیرامون چگونگی شکل زمین در فضایی صمیمی و علمی توسط محمد امین پشمینه آذر معاون پژوهشی انجمن نجوم آیاز اجرا شد.
ابتدا پشمینه آذر از حاضران پرسید به نظر آنها زمین چه شکلی دارد و از همه خواست تا به پرسش وی پاسخ دهند.
پاسخ های متنوعی از حاضران شنیده شد که برخی زمین را کروی و برخی زمین را تخت و برخی دیگر پخ می‌دانستند.
سپس پشمینه آذر از همه خواست تا دلایلی برای پاسخ های خود ارائه دهند و با دلیل بگویند علت کروی یا تخت بودن زمین چیست.
در این دورهمی تعدادی از علاقمندان به نظریه زمین تخت نیز شرکت داشتند.

IMG_8962

IMG_8959

IMG_8960

IMG_8964

Share