گزارش صدودوازدهمین باشگاه آیاز

انجمن نجوم آیاز صدودوازدهمین باشگاه نجوم را چهارشنبه ۳۰ بهمن ۹۸ از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در برج امید و با موضوع  ماده تاریک و انرژی تاریک برگزار کرد.

این باشگاه که به صورت گفت و گو و با مشارکت همه نجوم دوستان همراه بود ابتدا با پخش مستند در مورد موضوع باشگاه شروع شد و سپس محمد گوهری به ارائه خبرهای برگزیده نجوم و فضا پرداخت و پس از آن با حضور محمدامین پشمینه‌ آذر و اداره جلسه توسط وی، حاضران به گفت و گو در مورد ماده تاریک و انرژی تاریک پرداختند. در آخر باشگاه با گرفتن عکس دسته جمعی پایان یافت.

 

1

2

4

5

6

Share