چهل و ششمین باشگاه آیاز

چهل و ششمین باشگاه آیاز

به اطلاع اعضای انجمن نجوم آیاز می‌رساند، چهل و ششمین باشگاه ماهانه آیاز روز پنجشنبه، مورخه 10 مرداد 1392 ساعت 17 برگزار خواهد شد. موضوعات این باشگاه با محوریت بارش‌های شهابی و رصد می باشد. آقای حامد پور خرسندی عضو تحریریه ماهنامه نجوم و عضو افتخاری انجمن آیاز، مهمان ویژه  این برنامه خواهند بود.

‌عناوین برنامه های باشگاه به شرح زیر می باشد:

 وقایع و رویدادهای نجومی شهریورماه

 اخبار نجومی

 بارش های شهابی – توسط آقای حامد خرسندی

– یک رصد یک تجربه

 معرفی کتاب

– بحث آزاد پیرامون مباحث نجومی

♦ مکان: خیابان آزادی، جنب مسجد طوبی، پارک مفاخر، سالن مفاخر سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز
♦ زمان: پنجشنبه 10 مرداد ماه 1392 – ساعت 17 الی 19
♦ حضور در باشگاه برای تمامی اعضا و علاقه مندان آزاد می باشد.

Share