صد و بیست ‌و پنجمین باشگاه نجوم آیاز

صد و بیست ‌و پنجمین باشگاه نجوم آیاز به مناسبت آغاز ماه رمضان، به بررسی چالش‌های رویت هلال اختصاص دارد.آشنایی با تقویم قمری و پارامترهای رویت هلال از دیگر بخش‌های این باشگاه است. مهمان: علی ابراهیمی سراجی، پژوهشگر تقویم و رصدگر هلال ماه درباره رویت هلال دانش پیش‌بینی رویت هلال ماه، یکی از کهن‌ترین دانش‌های بشری و یکی از شاخه‌های تخصصی بسیار جذاب نجوم محاسباتی و رصدی است که از دیرباز تاکنون همواره مورد توجه پژوهش‌گران در سراسر جهان بوده است. اعلام اول ماه‌های قمری در بعضی از کشورهای اسلامی از جمله ایران برمبنای رویت هلال ماه است، اما برای جلوگیری از وقوع هرگونه خطای احتمالی توسط رویت‌کنندگان هلال ماه، محاسبات نجومی برای اثبات ادعای رویت هلال ماه نیز لحاظ می‌شود. زمان: پنجشنبه ۲۶ فروردین ساعت ۲۲ از صفحه اینستاگرام آیاز

صد و بیست ‌و پنجمین باشگاه نجوم آیاز کمان آسمانی

Share