گزارش صدونهمین باشگاه نجوم آیاز

انجمن نجوم آیاز صدونهمین باشگاه ماهانه را پنجشنبه 7 آذر از ساعت ۱۶ الی ۱۸ در برج امید با محوریت انتخابات شورای مرکزی برگزار کرد.
برنامه با پخش کلیپی از تصاویر آسمان شب ، طبیعت فراموش شده، شروع و در بخش اول برگزیده هایی از تازه های نجوم و فضا و رویدادهای رصدی آذر ماه توسط شمسا گواهر ارائه شد و پس از آن امیر‌محمد اکبری از اعضای فعال انجمن به معرفی نرم افزار استاری نایت پرداخت و سپس با توضیح روند انتخابات و معرفی کاندیداها  توسط سیدعمادالدین قاضی طباطبایی رای گیری انجام گرفت.

گزارش: رقیه شریف زاده دبیر باشگاه
عکاس: مریم فخیمی

photo_1 photo_2 photo_3 photo_4 photo_5 photo_6 photo_7 photo_8 photo_9 photo_10

Share