گزارش کارگاه آشنایی با زندگی ستارگان از تولد تا مرگ

کارگاه “آشنایی با زندگی ستارگان از تولد تا مرگ ” با تدریس دکتر آنیا صمدی قدیم، دانشجوی دکتری اخترفیزیک دانشگاه تبریز جمعه 14 آبان ماه سال 95 توسط انجمن نجوم آیاز در محل دائمی کلاس های آیاز در فرهنگ سرای دکتر مبین برگزار شد.
در این کارگاه دکتر آنیا صمدی با هدف ایجاد درکی جامع از عالم جذاب و پر رمز و راز ستارگان با بیان رسا و ساده خود اجرام سماوی مختلف و تفاوت اساسی آنها در علم نجوم را شرح داده، نحوه شکل گیری و مسیر تحول ستارگان و عوامل تعیین کننده این مسیر را توضیح دادند. ایشان در جلسه آخر کارگاه هم شرایط مختلف مرگ ستاره ها را مورد بررسی قرار دادند.
این کارگاه یک روزه که در سه جلسه 90 دقیقه ای برگزار شد، در ساعت 13:15 دقیقه شروع شد و ساعت 18:30 دقیقه عصر به پایان رسید. گواهی شرکت کننده ها در محل کارگاه تحویل داده شد. همچنین خانم آنیا صمدی اسلایدهایی را که در تدریس استفاده کرده بودند، در اختیار شرکت کنندگان قرار دادند.

معاون آموزشی انجمن نجوم آیاز تبریز
مینو خوشرنگ باف

img_5415

img_5421

Share