آسمان این هفته ( ۹ تا ۱۵ آبان)

این هفته نیز سیارات موقعیت جالبی دارند و مقارنه‌های زیبایی می‌سازند. دنباله‌دار گاراد نیز هنوز در حال درخشیدن در آسمان است. رصد این اجرام را از دست ندهید.

دوشنبه 9 آبان

 • هرچندکه زحل چند هفته پیش در حالت مقارنه با خورشید بود، حال از ارتفاع کمی درافق شرقی قبل از طلوع خورشید قابل رصد است. در عرض‌های جغرافیایی میانی 30 دقیقه قبل از طلوع خورشید، زحل 9 درجه با افق ارتفاع دارد و با قدر 0.7 می‌درخشد. کمی پایین‌تر از زحل و در سمت راست آن ستاره سماک‌اعزل ( آلفای صورت‌فلکی سنبله) دیده می‌شود.

سه‌شنبه 10 آبان

 • دنباله‌دار گاراد (C/2009 P1) هنوز هم درخشان‌ترین دنباله‌دار پاییز است. این دنباله‌دار به سمت شمال‌غرب یعنی به سمت جنوب‌شرق صورت‌فلکی هرکول حرکت می‌کند. دنباله‌دار گاراد در طی 10 روز آتی، فقط یک درجه در پس‌زمینه ستاره‌ها حرکت می‌کند به همین دلیل می‌توانید آن را در مکان ثابتی در طی این چند شب ببینید.

 • امشب بعد از غروب خورشید می‌توانید مقارنه 2 درجه‌ای زهره و عطارد را در افق غربی مشاهده کنید.

چهارشنبه 11 آبان

 • امروز ماه در حالت تربیع اول است. بعد از تاریک شدن آسمان ماه به صورت نیمه در جنوب آسمان در نیمه راه از افق تا سمت‌الراس قرار دارد. ماه در جنوب‌غرب صورت‌فلکی دلو و بالای صورت‌فلکی جدی قرار دارد. می‌توانید با ابزار رصدی خود عوارض سطحی ماه را با جزئیات بیشتر مشاهده کنید این عوارض در شکل زیر نشان داده شده‌اند.

پنج‌شنبه 12 آبان

 • قبل از طلوع خورشید، مریخ در بیشتر از نصف مسیر خود ازافق جنوب‌شرقی تا سمت‌الراس خود قرار دارد. سیاره سرخ در پس‌زمینه ستاره‌های صورت‌فلکی اسد جای گرفته است. مریخ با ستاره پرنور صورت‌فلکی اسد (آلفای اسد)، 4 درجه فاصله دارد و بالاتر از آن دیده می‌شود. هفته بعد این دو در فاصله 1/4 درجه‌ای از هم قرار خواند گرفت و مقارنه زیبایی را تشکیل خواهند داد.

جمعه 13 آبان

 • با اینکه در ماه آبان و فصل پاییز هستیم، هنوز هم مثلث تابستانی در آسمان دیده می‌شود. اگر بعد از تاریک شدن آسمان به بالای سرتان نگاه کنید میتوانید دنب ( آلفای صورت‌فلکی دجاجه) را ببینید، با اینکه دنب کم‌نورترین عضو این مثلث است ولی به راحتی نمایان است. نسر واقع ( آلفای صورت‌فلکی شلیاق) در سمت غرب دنب و نسر طایر ( آلفای صورت‌فلکی عقاب) در جنوب آن دو است.

شنبه 14 آبان

 • اگر بعد از تاریک شدن آسمان به افق جنوب‌غربی نگاه کنید می‌توانید عطارد و زهره را ببینید. در عرض‌ جغرافیایی 40 درجه شمالی (برای تبریز با عرض‌جغرافیایی 38 درجه شمالی نیز مناسب است)، نیم ساعت بعد از غروب خورشید، زهره 5 درجه و عطارد 3 درجه از افق ارتفاع دارند. زهره با قدر 3/8- می‌درخشد و اگر افق شما صاف باشد شاید بتوانید آن را مشاهده کنید ولی یافتن عطارد با قدر 0/3- مشکل‌تر است و می‌توانید برای بهتر رصد کردن از دوربین‌دوچشمی استفاده کنید. تا هفته بعد این دو سیاره درونی 2 درجه با هم فاصله خواهند داشت.

یک‌شنبه 15 آبان

 • امشب ماه بالاتر از سیاره اورانوس در صورت‌فلکی حوت قرار گرفته است. در سمت شرق صورت‌فلکی حوت، مشتری درخشان دیده می‌شود که پایین‌تر از ماه است و در سمت شرق مشتری و کمی پایین‌تر خوشه زیبای پروین نمایان است.

 • امشب بعد از نیمه‌شب به سراغ مریخ بروید، با نزدیک شدن به صبح وضعیت بهتری خواهد داشت. مریخ، آلفا و اتای صورت‌فلکی اسد مثلث زیبایی را در پس‌زمینه ستاره‌های صورت‌فلکی اسد می‌سازند.

موقعیت سیارات

 • عطارد ( با قدر 0/3-) و زهره ( با قدر 3/8-)

توضیحات در 14 آبان

 • مریخ ( با قدر 1/1، در صورت‌فلکی اسد)

مریخ بعد از نیمه شب طلوع می‌کند و قبل از طلوع خورشید به خوبی بالا می‌آید. مریخ از داخل تلسکوپ 6 ثانیه قوسی قطر دارد.

توضیحات بیشتر در 12 و 15 آبان

 • مشتری ( با قدر 2/9-، در جنوب صورت‌فلکی حمل )

مشتری بعد از تاریک شدن آسمان طلوع می‌کند و از حالت مقابله خود کم‌کم خارج می‌شود.

توضیحات بیشتر در 15 آبان

 • زحل ( با قدر 0/7، در صورت‌فلکی سنبله)

زحل در ارتفاع کمی درافق شرق – جنوب شرق قبل از روشن شدن آسمان با قدر 0/7 می‌درخشد. در کل هفته در 5 درجه‌ای سمت راست زحل و کمی پایین‌تر از آن، سماک‌اعزل ( آلفای صورت‌فلکی سنبله) دیده می‌شود. توضیحات بیشتر در 9 آبان

 • اورانوس ( با قدر 5/7، در صورت‌فلکی حوت)
 • نپتون ( با قدر 7/9، در صورت‌فلکی دلو)

منابع

Astronomy Magazine

Sky & Telescope

نویسنده: هانیه امیری

تهیه و تنظیم عکس‌ها: مهدی آجیلی

Ayazastro.com

Share