آسمان هفته ( ۱۴ – ۲۰ آبان )

آسمان این هفته

بعد از مدتی وقفه، مجددا سراغ رویدادهای آسمان می رویم تا از زیبایی طبیعت بالای سرمان بهره ببریم. این هفته سیاره زهره در افق شرقی آسمان صبحگاهی در کنار هلال ماه خودنمایی می‌کند. سیاره مریخ و مشری نیز هر کدام در گوشه ای از آسمان می‌درخشند. ماه به تربیع آخر خواهد رسید. هر کدام از رویدادها در ادامه توضیح داده شده اند.

یک‌شنبه 14 آبان

با اینکه در اواسط فصل پاییز هستیم ولی باز هم مثلث تابستانی در آسمان قابل رصد هست. ستاره نسرواقع (آلفای صورت فلکی شلیاق) در غرب – شمال‌غرب آسمان خودنمایی میکند و پرنورترین ستاره غربی است. سمت چپ آن ستاره نسرطایر (آلفای صورت فلکی عقاب ) در غرب – جنوب غربی آسمان دیده می‌شود. بالاتر از نسرواقع، دنب (آلفای صورت فلکی دجاجه) نیز به راحتی دیده می شود.  بالاتر از نسرطایر صورت فلکی کوچک دلفین نیز نمایان است.

دوشنبه 15 آبان

خود را برای بارش ثوری هفته آینده آماده کنید. تعدادی از شهابواره های بزرگ این بارش به صورت آذر گوی (پرنورتر از زهره) ظاهر میشوند و ممکن است در 21 آبان فعال شوند. در سال 1951 این بارش شامل انفجار یک آذرگوی بود که تخمین زده می شد 61 سال بعد دوباره رخ دهد. امشال 61 امین سال است هر چند هیچ ضمانتی برای این رویداد نیست ولی همیشه رصدگران بارش ها فرصت ها را غنیمت می شمترند و نمایشی به یاد ماندنی از شهاب ها را تجربه می کنند.

سه‌شنبه 16 آبان

امشب ماه در ساعت 4:06 a.m. به تربیع آخر می رسد. ماه حدودا نیمه شب در صورت فلکی خرچنگ طلوع کرده و قبل از طلوع خورشید در بیشترین ارتفاع در جنوب آسمان قرار دارد.

چهارشنبه 17 آبان

اگر با تاریک شدن آسمان به سمت جنوب غربی آسمان نگاه کنید، یک ساعت بعد از غروب خورشید می توانید سیاره سرخ رنگ را در ارتفاع 10 درجه ای از افق با قدر 1.2 مشاهده کنید. هر چند با چشم غیرمسلح  می توان مریخ را دید ولی با استفاده از ابزار رصدی می توانید آن را در افق نیز مشاهده کنید.

 پنج‌شنبه 18 آبان

سیاره غول پیکر مشتری تقریبا ساعت 7 p.m. طلوع کرده و حوالی ساعت 3 a.m. در بیشترین ارتفاع خود در جنوب آسمان قابل مشاهده است. سیاره غول پیکر با قدر 2.8- قبل زا طلوع زهره درخشان ترین جرم آسمانی است. از پشت تلسکوپ قطر ظاهری مشتری 47 ثانیه قوسی می باشد و جزئیات جوی آن نیز دیده می شود.

جمعه 19 آبان

بامداد شنبه، هلال ماه قبل از طلوع خورشید در نزدیکی سیاره زهره دیده خواهد شد.

شنبه 20 آبان

سیاره زهره  در صورت فلکی سنبله با قدر 4- آسمان صبحگاهی را درخشان میکند. زهره حدودا ساعت 5 بامداد طلوع کرده و قبل طلوع خورشید در ارتفاع 20 درجه ای از افق شرقی دیده می شود.

منابع

Astronomy Magazine

Sky & Telescope

 نویسنده: هانیه امیری

AyazAstro.com

Share