آسمان این هفته (۷ تا ۱۳ فروردین)

این هفته نیز زهره و مشتری و ماه با حرکات جالب خود در طول هفته صحنه های زیبایی را برای رصدگران و عکاسان می سازند. ستاره الغول به حداقل درخشندگی خود خواهد رسید. سیارک هبه نیز در کنار مریخ قابل رصد است. هر کدام در ادامه توضیح داده شده اند.

دوشنبه 7 فروردین

بعد از اینکه ماه نزدیک مشتری بود، حال نزدیک به زهره می شود و تقریبا در میان زهره و مشتری قرار می گیرد.

زهره و مشتری و ماه

ماه به اوج مداری خود (دورترین نقطه از مدارش به دور زمین) می‌رسد و در فاصله 405,777 کیلومتری از زمین قرار خواهد گرفت.

سه‌شنبه 8 فروردین

امشب زهره به بیشترین کشیدگی خود خواهد رسید و در 46 درجه شرقی خورشید قرار خواهد گرفت یعنی بیشترین ارتفاع خود را با افق غربی خواهد داشت. زهره با قدر 4/5- ده مرتبه درخشان‌تر از مشتری است. زهره تقریبا در میان راه بین افق و سمت‌الراس قرار دارد و حوالی ساعت 11 p.m. غروب خواهد کرد.

زهره

چهارشنبه 9 فروردین

ستاره متغیر الغول در صورت‌فلکی برساووش به حداقل درخشندگی خود خواهد رسید و با قدر 3/4 خواهد درخشید.

برساووش و الغول

پنج‌شنبه 10 فروردین

این هفته، موقعیت مناسبی است تا پرنورترین ستاره آسمان، ستاره شعرای یمانی( آلفای کلب اکبر) را مشاهده کنید که بعد از تاریک شدن آسمان در جنوب غربی دیده می شود. اگر با دوربین دوچشمی خود این ستاره را نشانه بگیرید می توانید در یک میدان دید خوشه ستاره ای M41 را که در 4 درجه ای آن، پایین تر از این ستاره قرار دارد را نیز رصد کنید.

شباهنگ و m41

جمعه 11 فروردین

امشب ماه به تربیع اول می رسد و بعد از تاریک شدن آسمان در جنوب غربی ، در صورت فلکی جوزا قابل مشاهده است.

ماه تربیع

شنبه 12 فروردین

امشب موقعیت خوبی است تا سیارک 6 هبه را با ابزار رصدی خود دنبال کنید. این سنگ فضایی با قدر 10 در 7 درجه ای شمال مریخ دیده می شود. همچنین در 2 درجه ای شرق ستاره دوتایی گامای اسد نیز می توان آن را بیابید.

سیارک هبه و مریخ و اسد

یک شنبه 13 فروردین

سیاره زحل حدودا ساعت 9 شب طلوع کرده و با قدر 0/3 در پس زمینه صورت قلکی سنبله و در کنار همراهش، سماک اعزل می درخشد.

زحل و سنبله

موقعیت سیارات

زهره و مشتری در غرب آسمان در حال دور شدن از هم هستند ولی همچنان صحنه های زیبایی را با هم می سازند.

مریخ ( با قدر 0/9-، در صورت فلکی اسد) با رنگ نارنجی آتشی خود در شرق آسمان قابل تشخیص است.

زحل ( با قدر 0/3، در صورت فلکی سنبله) توضیحات در 13 فروردین

عطارد، اورانوس و نپتون غیر قابل رویت هستند.

منابع

Astronomy Magazine

Sky & Telescope

نویسنده: هانیه امیری

تنظیم تصاویر: مهدی آجیلی

AyazAstro.com

Share