آسمان این هفته ( ۱۰ تا ۱۵ اردیبهشت)

آسمان این هفته

این هفته ماه در حالت تربیع اول زیبایی خاصی به آسمان بخشیده است و سیارات هر کدام به نحوی این زیبایی را دو چندان کرده اند. این هفته آخرین فرصت برای رصد سیارک هبه است و بارش شهابی اتا دلوی را نیز پیش رو داریم. هر کدام در ادامه توضیح داده شده‌اند.

یک شنبه 10 اردیبهشت

امشب ماه در حالت تربیع اول است و با نزدیک شدن به افق غربی از درخشندگی آن کاسته می شود. ماه در پس زمینه ستاره‌های کم قروغ صورت‌فلکی سرطان قرار دارد.

ماه

دوشنبه 11 اردیبهشت

زهره درخشان در افق غربی بعد از تاریک شدن آسمان قابل مشاهده است و تا قبل از نیمه‌شب در آسمان قرار دارد. زهره با قدر 4/7- درخشان تر از روزهای قبل در آسمان دیده می‌شود.

زهره

سه‌شنبه 12 اردیبهشت

این هفته آخرین فرصت رصد سیارک هبه است. این سنگ فضایی با قدر 11 در 9 درجه‌ای شمال مریخ قرار دارد و در 1 درجه‌ای شمال‌شرق ستاره دوتایی گامای اسد دیده می‌شود.

هبه

چهارشنبه 13 اردیبهشت

این هفته آخرین فرصت خوب براری دیدن شعرای یمانی ( آلفای کلب اکبر) است و با قدر 1/5- در افق غربی حدودا تا ساعت 10 شب قابل مشاهده است.

شعرای یمانی

پنج شنبه 14 اردیبهشت

زحل تمام شب را با قدر 0/3 در صورت‌فلکی سنبله در حال درخشیدن است و درخشان تر از پرنورترین ستاره سنبله، سماک اعزل دیده می‌شود. سماک اعزل در 5 درجه ای جنوب غرب زحل درخشان است.

زحل

جمعه 15 اردیبهشت

بارش سالانه اتا دلوی فردا صبح به اوج فعالیت خود می‌رسد ولی متاسفانه ماه کامل مزاحم کار ما خواهد بود. ولی امید خود را ازدست ندهید چون کانون بارش حوالی 3 بامداد از شرق طلوع می کند که در این موقع ماه در غرب آسمان قرار ارد و با پنهان کردن ماه پشت یک ساختمان می توانید رصد خوبی داشته باشید.

بارش سالانه اتا دلوی

موقعیت سیارات

عطارد ( با قدر 0) در ارتفاع کمی در افق شرقی دیده می‌شود.

زهره ( با قدر 4/7-، در صورت‌فلکی ثور) بعد از غروب خورشید، در غرب آسمان با ارتفاع بیشتری خود نمایی می‌کند و تا قبل از نیمه‌شب نیز در آسمان قرار دارد.

مریخ ( با قدر تقریبی 0، در صورت‌فلکی اسد) بعد از تاریک شدن آسمان، با رنگ نارنجی آتشین در جنوب آسمان درخشان است.

مشتری ( با قدر 2-) در افق غربی ناپدید شده‌است و غیر قابل رویت است.

زحل ( با قدر 0/3، در صورت‌قلکی سنبله) توضیحات در 14 اردیبهشت

اورانوس غیر قابل رویت است.

نپتون ( با قدر 7/9، در صورت‌فلکی دلو) اوایل صبح قبل از طلوع خورشید در ارتفاع کمی در افق شرقی قابل رصد است.

منابع

Astronomy Magazine

Sky & Telescope

نویسنده: هانیه امیری

AyazAstro.com

Share