گزارش چهارمین گشت رصدی تابستان ۹۶

چهارمین گشت رصدی انجمن نجومی آیاز تبریز همرمان با بارش شهابی برساوشی با حضور علاقمندان به طبیعت زیبای آسمان در رصدخانه خواجه نصیر الدین طوسی برگزار شد.
گروه رصدی در ساعت ۱۸ شنبه ۲۱ مرداد به سمت رصدخانه حرکت کرد.پس از استقرار در محل، سید عمادالدین قاضی طباطبایی رئیس آیاز در جلسه توجیهی درباره برنامه های چهارمین گشت رصدی توضیحاتی ارائه و مسئولین رصد را معرفی کرد.
با آغاز بخش آموزشی، مهدیار موسوی در حین بازدید از رصدخانه توصیحاتی هم ارائه داد.

پس از صرف شام، علی پیری و سعید معمار زاده بعد از معرفی صورت فلکی،نقشه خوانی را آموزش دادند.
جرمگیری و رصد اجرام توسط آیدا صفری و سعید معمارزاده انجام شد.

به دلیل ابری و طوفانی بودن هوا، امکان رصد سخت تر شد ، بنابراین سیعد معمار زاده در مورد ابزار نجومی و همچنین کیهان شناسی توصیحاتی ارائه داد.
پس از استراحتی کوتاه، عکاسی از هوای ابری و ماه انجام شد.

ساعت ۸ صبح ، گروه رصدی پس از صرف صبحانه و ثبت عکس دسته جمعی به سمت تبریز حرکت کردند.

photo_2017-08-13_20-08-17

photo_2017-08-13_20-08-18

photo_2017-09-23_10-33-50

گزارش: الناز بزرگ زاده

عکس: اشکان نجار

Share