گزارش کارگاه مبانی کیهانشناسی

پنجمین کارگاه تخصصی آیاز در سال 95 با موضوع کیهان‌شناسی برگزار شد.

رضا نادری دانشجوی دکتری انرژی های بالا دانشگاه شهید مدنی آذربایجان مدرس این دوره بود

این کارگاه در سه جلسه نود دقیقه‌ای ساعت 10:30 جمعه 15 بهمن آغاز شد و ساعت ۱۶:۳۰ پایان یافت.
در پایان جلسه شرکت کنندگان به 17 سوال تستی که توسط مدرس کارگاه اماده شده بود پاسخ دادند.
در پایان، گواهی شرکت کننده‌ها در محل کارگاه تحویل داده شد.
انجمن نجوم آیاز در این کارگاه هم طبق روال تمامی دوره‌ها و کارگاه‌های برگزار شده در سال 95، امکان شرکت افراد مستعد عضو خیریه‌های تبریز را فراهم آورده بود.

رضا نادری در مورد موضوعات تدریس شده گفت:
“جلسه اول کارگاه با تاریخچه مختصری از علم کیهان شناسی از زمان ارسطو تا زمان عرضه مدل تورمی، آغاز شد. در ادامه با اصول کیهان شناسی آشنا شدیم تا بدانیم در چه چارچوبی می بایست گام بر داریم. با بررسی قانون هابل دانستیم که فضایی که در آن قرار داریم شبیه به سطحی قابل انعطاف است و ما (کهکشانها) مانند نقاطی روی این سطح در حال دور شدن از یکدیگریم. حال باید بدانیم که روند انبساط کیهان به چه صورتی است بدین منظور با معادلات فریدمن آشنا شدیم و در مورد هندسه کیهان آموختیم و در پایان جلسه اول مبحث انتقال به قرمز کیهانی را بیشتر مورد مطالعه قرار دادیم و به ارتباط آن با فاکتور مقیاس پرداختیم.
در جلسه دوم ابتدا با فرضیاتی که مدل استاندارد کیهان شناسی را می سازند آشنا شدیم و دانستیم که در چارچوب این مدل کیهان ما از چهار عنصر تابش، ماده باریونی، ماده تاریک و انرژی تاریک تشکیل شده است و سپس با استفاده از معادلات فریدمن به تحول کیهان در حضور هر کدام از این عناصر پرداختیم. (در خلال این امر با نامزدهای ماده تاریک و شواهد تجربی آن و همچنین تابش پس زمینه کیهانی و در نهایت انرژی خلا به عنوان منبعی برای انبساط شتاب دار آشنا شدیم.)
در جلسه سوم نوبت به معرفی مشکلات مدل استاندارد کیهان شناسی و در نهایت معرفی مدل تورمی برای رفع این مشکلات رسیده بود، با اتمام این بخش چندین سوال را با یکدیگر دوره کردیم و بحث و سوال و جواب آزاد را در انتهای کارگاه داشتیم.

20170203_104817

20170203_150824

20170203_150830

 

با تشکر
مینو خوشرنگ باف/ معاون آموزشی انجمن نجوم آیاز

Share