اطلاعیه: کارگاه ثبت بارش‌های شهابی

بارش شهابی

بدین وسیله به اطلاع اعضای انجمن می‌رساند، کارگاه آموزش ثبت بارش‌های شهابی روز پنجشنبه ۱۹ مرداد ماه برگزار خواهد شد و شرکت در این کارگاه برای اعضای انجمن رایگان می‌باشد.

مکان: تبریز، خیابان امام، میدان قطب، روبروی پاساژ مهدیه، داخل کوچه، ابتدای کوی شبنم، مدرسه سما
زمان: پنجشنبه ۱۹ مرداد ماه، ساعت 17:45 الی 18:30

Share