بارش شهابی برساووشی را از دست ندهید

بارش شهابی

در طول سال ما با بارش های شهابی مختلفی روبرو هستیم که برخی از این بارش ها شرایط رصدی خوبی دارند و مورد استقبال رصدگران هستند. بارش برساووشی که در پیش رو داریم نیز یکی از این بارش هاست.

وقتی زمین در طی حرکت یک ساله خود از میان توده ذرات باقیمانده از یک دنباله دار، عبور میکند، این ذرات به زمین برخورد کرده و بر اثر برخورد با جو زمین و ایجاد اصطکاک می سوزند و ردی از خود به جای میگذارند که این اتفاق در ارتفاع 80 تا 120 کیلومتری رخ میدهد. شهاب ها به طور موازی وارد جو زمین می شوند ولی چون این فاصله از دید ناظر زمینی بسیار دور است، به نظر می‌رسد که امتداد شهاب ها همدیگر را در یک نقطه قطع می‌کنند که به آن نقطه کانون بارش می‌گویند. بارش‌های شهابی  به نام صورت فلکی که در آن کانون بارش قرار دارد، نامگذاری می‌شوند. مثل بارش شهابی برساووشی که کانون بارش در صورت فلکی برساووش قرار دارد.

منشا بارش شهابی برساووشی، دنباله دار سویفت-تاتل است که زمین از میان ذرات باقیمانده این دنباله دار که به اندازه دانه‌های شن و یا کمی بزرگتر هستند، عبور کرده و این ذرات با سرعت 60 کیلومتر بر ثانیه وارد جو زمین می‌شوند و بر اثر اصطکاک با جو زمین سوخته و ردی را از خود برجای می‌گذارند که ما به عنوان شهاب شاهد آنها casino هستیم.

دنباله دار سویفت – تاتل بار آخر در سال 1992 نزدیک خورشید آمده بود و دوباره در سال 2125 نزدیک خورشید خواهد آمد، ولی این به این معنا نیست که ما در طی این سال ها بارش خوبی نخواهیم داشت، شما میتوانید در آسمان صاف و تاریک در هر ساعت شاهد 60 تا 80 شهاب باشید که به طور متوسط در هر دقیقه 1 شهاب خواهد بود. با نزدیک شدن به زمان طلوع خورشید سیاره زهره و مشتری هم در آسمان حضور دارند و یکی از بهترین صحنه ها را همراه با شهاب ها خواهند ساخت.

کانون بارش برساووشی در مرز بین صورت فلکی ذات الکرسی و برساووشی قرار دارد. حدودا ساعت 11 شب صورت فلکی برساووش طلوع میکند و تقریبا حوالی نیمه شب کانون بارش در یک سوم مسیر از افق شمال شرقی تا سمت الراس قرار دارد که بعد از نیمه شب ارتفاع ان بیشتر شده و ما شاهد شهاب‌های بیشتری خواهیم بود.

امسال بارش برساووشی شرایط بهتری دارد. هم تعداد شهاب‌های مشاهده شده این بارش در عرض یک ساعت (ZHR) بیشتر از بارش‌های قبلی است  و هم به دلیل اینکه در فصل تابستان قرار داریم و شرایط آب و هوایی برای ما مساعد است و می‌توانیم شب رصدی خوبی داشته باشیم. مهمتر از همه اینکه امسال ماه تربیع دوم را رد کرده و نور ماه مزاحم کار ما نخواهد بود ولی پارسال ماه بدر در آسمان حضور داشت.

اوج بارش برساووشی در ساعت 16:30 روز 22 مرداد تا ساعت 19 همان روز خواهد بود که بهترین موقعیت برای رصد این بارش، نیمه شب همان روز و روز 23 مرداد می باشد. اگرچه اوج بارش برساووش در ۲۲ مرداد است، شهاب‌های مرتبط به این بارش را می‌توانید چند هفته قبل و بعد از اوج فعالیتش مشاهده کنید ( ۲۶ تیر تا ۲ شهریور). از اوایل مرداد می‌توانید در هر ساعت ۵ شهاب ببینید.

برای رصد بارش  نیازی به دوربین دوچشمی یا تلسکوپ ندارید. چشم هایتان به تنهایی وسیع‌ترین میدان دید را برای شما فراهم می‌کند. فقط به یک مکان تاریک بروید و به شمال آسمان نگاه کنید. (آسمان تاریک تقریبا ۶۴ کیلومتر دورتر از آلودگی نوری شهرهاست). بردن لباس گرم و پتو را فراموش نکنید.

با آرزوی آسمانی پر شهاب

نویسنده: هانیه امیری

AyazAstro.com

Share