به مشتری خوش آمدی!

فضاپیمای جونو روز گذشته و پس از طی یک سفر پنج ساله به بزرگترین سیاره منظومه شمسی، مشتری رسید.

هدف اصلی جونو درک منشاء و تکامل سیاره مشتری است. این فضاپیما توسط نه ابزار علمی خود، به بررسی هسته جامد سیاره ،ترسیم نقشه میدان مغناطیسی قدرتمند مشتری، اندازه گیری مقدار آب و آمونیاک در اتمسفراین سیاره و مشاهده شفق‌های قطبی این سیاره خواهد پرداخت.اطلاعات دریافتی از این ماموریت درک ما را از چگونگی شکل گیری سیاره های عظیم چون مشتری و نقش تیتان درگردآوری سایر اجزا منظومه شمسی شکل خواهد داد.

این فضاپیما در 5 اوت 2011 از پایگاه نیروی هوایی کیپ کاناورال فلوریدا به فضا پرتاب شد.جونو بخشی از ماموریت “برنامه مرزهای جدید” ناسا است.

unnamed

pia20706_figb_labeled

مریم فخیمی
منبع:ناسا

Share