گزارش کارگاه “نگاهی به داستان تاریخ علم”

عنوان دومین کارگاه انجمن نجوم آیاز تبریز در سال ۹۵ “نگاهی به داستان تاریخ علم” بود. کارگاه جمعه 13 مرداد در فرهنگسرای دکتر مبین برگزار شد.

مدرس کارگاه سید هادی طباطبایی پژوهشگر و کارشناس ارشد تاریخ علم از دانشگاه تهران بود. کارگاه کار خود را ساعت 15:30 شروع کرد و در دو جلسه پیگیری شد.

هادی طباطبایی جلسه اول کارگاه را با توضیح در مورد مناطق شروع تمدن اولیه در کره زمین و نحوه آغاز تمدن‌ها آغاز کرد. در ادامه نکات جالبی در مورد دلایل و چگونگی آغاز علم ستاره شناسی مطرح کرد. یکی از نکات جالب در مورد تدریس وی معرفی کتاب های جذاب در مورد تاریخ علم نجوم بود که به عنوان منبع در مطالب کارگاه نجوم نیز استفاده شده بود.
هادی طباطبایی به عنوان یکی از پژوهشگران فعال ایران از تحقیقاتی که طی سالهای اخیر در داخل و خارج ایران انجام داده توضیح داد. وی همچنین به خواست شرکت کننده ها اطلاعاتی نیز درباره تحصیل در رشته تاریخ علم در دانشگاه های ایران ارائه کرد.
در آغاز جلسه دوم کارگاه، هادی طباطبایی در مورد نحوه استخراع اطلاعات علمی از کتاب های تاریخی و یادداشت ها و ثبت رصدهای دانشمندان مختلف همچون بطلمیوس، طوسی،صوفی، همدانی؛ ارشمیدس به نکات جالبی اشاره کرد.
کارگاه در ساعت 7 عصر با تحویل گواهی شرکت کننده ها پایان یافت.
عناوین تعدادی از کتاب های معرفی شده توسط سید هادی طباطبایی برای علاقه مندان تاریخ علم:
• رنان. کالین.ا، تاریخ علم کمبریج، ترجمه حسن افشار، نشر مرکز، تهران، چاپ دوم، 1371
• رید جولین، بین النهرین، ترجمه آذر بصیر، انتشارات امیرکبیر، چاپ اول، تهران
• مجید زاده یوسف، تاریخ تمدن بین النهرین، جلد دوم، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، 1379

20170804_161808

20170804_155008_001

20170804_154938

 

معاون آموزشی انجمن نجوم آیاز| مینو خوشرنگ باف

Share