هاله‌های یخی زیبا حول ماه

هاله‌های یخی زیبا حول ماه

آیا در یک شب مه‌دار تا به حال حلقه‌‍‌ای نورانی را در اطراف ماه دیده‌اید؟ به این حلقه‌ها هاله یخی یا هاله 22 درجه گویند. نه تنها ماه می‌‎تواند این حلقه‌های زیبا را هنگام شب ایجاد کند، بلکه خورشید هم در روز چنین صحنه‌ای را می‌سازد.

هاله‌های 22درجه در کل جهان در تمام مدت سال قابل مشاهده است البته وقتی که در آسمان ابرهای سیروس نازک وجود داشته باشد.

هاله‌های با شعاع 22 درجه درواقع یک نوع خطای دید هستند که در ارتفاع 5 تا 8 کیلومتری رخ می‌دهند، ابرهای سرد و بسیار نازک سیروسی شامل کریستال‌های یخی کوچکی هستند.

هاله ماه

کریستال‌های یخی کوچک موجو در جو، با شکسته کردن، پراکندن و منعکس کردن نور ماه، هاله را پدید می‌آورند. هاله صرف‌نظر از اینکه در چه مکانی از آسمان باشد، همیشه قطر یکسانی دارد. هرچند گاهی فقط قسمتی از دایره قابل مشاهده است.

هاله ماه

حلقه‌های رنگی کوچکتری که مستقیما در اطراف ماه یا خورشید دیده می‌شوند، بیشتر توسط قطره‌های کوچک آب تشکیل می‌شوند تا کریستال‌های یخی. این قطرات گاهی نیز باعث ایجاد رنگین‌کمان می‌شوند.

منبع

Universe Today

نویسنده: هانیه امیری

AyazAstro.com

Share