گزارش جلسه مجمع عمومی در شب یلدا ۹۱

مجمع عمومی در شب یلدا

مجمع عمومی انجمن نجوم آیاز عصر روز پنجشنبه ، 30 آذر ماه 91 در شب یلدا برگزار شد. انتخابات اعضای شورای مرکزی، بحث در مورد برنامه های آینده آیاز و تکمیل اطلاعات ثبت شده از اعضای انجمن و سخنرانی در مورد شب یلدا برنامه های پیش بینی شده در دستور کار این جلسه بودند. این جلسه با حضور اعضای انجمن و در سالن اجتماعات سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز برگزار شد. در ادامه به نتایج حاصل از این جلسه اشاره می شود.

حضور جناب آقای احسان ابراهیمیان ، مدال آور المپیاد نجوم ، در این جلسه حائز اهمیت بود که در مورد شب یلدا و علت علمی طولانی بودن شب یلدا سخنرانی نمودند. در ابتدای جلسه آقای قاضی طباطبایی، رئیس اسبق آیاز، بعد از مقدمه و خوش آمد گویی، به ارائه گزارشی از عمل کرد انجمن و شورای مرکزی در دوره گذشته پرداخته و نیز توضیحاتی را در مورد اساسنامه انجمن و تاریخچه شکل گیری آیاز اضافه کردند. با مشخص شدن کاندیدا های حضور در شورای مرکزی، هر یک به معرفی خود پرداخته و به سابقه و برنامه هایی که در نظر دارند اشاره نمودند.

با اضافه شدن نماینده محترم اداره کل ورزش و جوانان ، جناب آقای پورصفر به این جلسه و برای نظارت بر رای گیری  و بعد از اتمام معرفی نامزد‌های عضویت در شورای مرکزی، رای گیری به طور رسمی شروع شده و با شمارش آرا در حضور نماینده اداره کل نتایج زیر حاصل شد:

  • اعضای شورای مرکزی (به ترتیب اخذ آرا) :

۱- مهدی آجیلی

۲- فرخ امین غربالی

۳- هانیه امیری صادقان

۴- مریم پرتوی نژادی

۵- سید سجاد پاکنژاد

۶- حامد حامدیان

۷- مسعود رحیم پور

۸- سید جعفر اسحقی (علی البدل)

۹- هانیه پیری (علی البدل)

10- صنم اکبرنیا (علی البدل)

  • بازرس مجمع عمومی :

– سید عماد الدین قاضی طباطبایی

  • شورای مرکزی در اولین جلسه رسمی خود، رئیس انجمن و مسئول امور مالی را انتخاب نمود: آقای آجیلی به عنوان رئیس انجمن و خانم امیری مسئول امور مالی به مدت سال انتخاب شدند.

مجمع عمومی درشب یلدا

مجمع عمومی درشب یلدا

مجمع عمومی درشب یلدا

مجمع عمومی درشب یلدا

مجمع عمومی درشب یلدا

مجمع عمومی درشب یلدا

Share