گزارش جلسه مجمع عمومی آذر ماه ۹۰

مجمع عمومی - انجمن نجوم آیاز

مجمع عمومی انجمن نجوم آیاز صبح روز جمعه ، 11 آذر ماه 90 برگزار شد. انتخابات اعضای شورای مرکزی، بحث در مورد برنامه های آینده آیاز و تکمیل اطلاعات ثبت شده از اعضای انجمن ، برنامه های پیش بینی شده در دستور کار این جلسه بودند. این جلسه با حضور اعضای انجمن و در سالن اجتماعات دانشکده سما برگزار شد. در ادامه به نتایج حاصل از این جلسه اشاره می شود..

حضور جناب آقای پور خرسندی ، عضو تحریریه مجله نجوم و داور مسابقات رصدی ، در این جلسه حائز اهمیت بود. در ابتدای جلسه رئیس انجمن بعد از مقدمه و خوش آمد گویی، به ارائه گزارشی از عمل کرد انجمن و شورای مرکزی در دوره گذشته پرداخت و نیز توضیحاتی را در مورد اساسنامه انجمن و تاریخچه شکل گیری آیاز اضافه کردند. با مشخص شدن کاندیدا های حضور در شورای مرکزی، هر یک به معرفی خود پرداخته و به سابقه و برنامه هایی که در نظر دارند اشاره نمودند.

بعد از اضافه شدن نماینده محترم سازمان ملی جوانان ، جناب آقای هاشمی به این جلسه و اتمام معرفی نامزد های عضویت در شورای مرکزی، رای گیری به طور رسمی شروع شده و با شمارش آرا در حضور نماینده سازمان نتایج زیر حاصل شد:

  • اعضای شورای مرکزی (به ترتیب اخذ آرا) :

1- سید عماد الدین قاضی طباطبایی

2- مهدی آجیلی

3- هانیه امیری صادقان

4- عطا مرادی

5- فرخ امین غربالی

6- احمد حسین زاده

7- محمدرسول آزمایش

8- امید اکبری (علی البدل)

9- نادر علمی غیاثی (علی البدل)

  • بازرس مجمع عمومی :

– مهسا آجیلی

  • شورای مرکزی در اولین جلسه رسمی خود، رئیس انجمن و مسئول امور مالی را انتخاب نمود: آقای قاضی طباطبایی به عنوان رئیس انجمن و خانم امیری مسئول امور مالی تا انتخابات سال آینده انتخاب شدند.

در این جلسه تعدادی از اعضا نظرات و پیشنهاداتی را برای بهبود فعالیت های آیاز ارائه دادند. آقای خرسندی نیز در پایان با سخنرانی کوتاهی در مورد فعالیت های هدفمند بین گروه های نجومی و توضیح در مورد آن فضای جلسه را علمی تر کرده و به جذابیت های آن افزودند.

مجمع عمومی آذرماه 90

مجمع عمومی آذرماه 90

Share