حضور عضو فعال آیاز به عنوان یکی از نویسندگان مقاله بررسی دوره تناوب سیارات فراخورشیدی

دوره تناوب سیارات فراخورشیدی

مقاله‌ «بررسی دوره تناوب سیارات فراخورشیدی با استفاده از روش گذر و بر اساس مشاهدات زمینی» تایید و در ژورنال JOE (journal of occultation and eclipse) منتشر شده است. «سعیده رنجبریان» از اعضا فعال و قدیمی آیاز نیز یکی از نویسندگان این مقاله بود. انجمن نجوم آیاز تبریز به عضو فرهیخته آیاز، سایر نویسندگان مقاله و استاد راهتما «آتیلا پرو» تبریک می‌گوید. بخشی از مقاله را می‌توانید در ادامه بخوانید.

داده‌های فتومتری حاصل از گذر سیارات فراخورشیدی می‌تواند برای استخراج پارامترهای فیزیکی و مداری همچون اندازه ظاهری سیاره، دورۀ تناوب آن و دیگر موارد ضروری جهت بررسی خصوصیات آنها مورد استفاده قرار گیرد و به ‌همین دلیل شناسایی رصدهای خوب، مورد توجه محققان سیارات فراخورشیدی می‌باشد. شایان به ‌ذکر است که بهترین رصدها مربوط به مأموریتهای فضائی می‌باشد و یافتن مشاهدات زمینی که نتایج آنها قابل مقایسه با مشاهدات فضائی باشد، حائز اهمیت است.

سیارات فراخورشیدی

در این راستا در این مقاله در وهله اول به بررسی 42 مورد رصد ترانزیت سیاره های فراخورشیدی انجام گرفته در رصدخانه‌های زمینی پرداخته شده است و اطلاعات رصدی همچون نام رصدگر، محل رصد، ابزار مورد استفاده و هم‌چنین پارامترهایی نظیر زمان اوج گذر، عمق گذر، مدت زمان گذر و غیره از سایت ETD (Exoplanet Transit Database) که متعلق به انجمن نجوم جمهوری چک می‌باشد؛ استخراج گردید و لیستی از داده‌ها شامل زمان گذر (JD[1])، تغییرات قدر ظارهری (Dmag) و خطا برای هر سیاره بدست آمد. این داده‌ها توسط نرم‌افزار تحلیل‌گر آنلاین Exofast مورد پردازش قرار گرفت. برای کار با این نرم‌افزار لازم بود که واحد زمان اوج گذر از JD به BJD-TDE[2] و تغییرات قدر ظاهری (Dmag) به Flux[3]  تبدیل و نرمالیزه گردد. به همین منظور با استفاده از وب سایت http://astroutils.astronomy.ohio-state.edu  زمان گذر از JD به BJD-TDB و با استفاده از نرم افزار Phoebe0.32 قدر ظاهری به شارژ تبدیل و نرمالیزه گردید. داده‌ها پس از نرمالیزه شدن، در برنامه Exofast اجرا گردید و یک خروجی حاوی منحنی نوری و اطلاعاتی کامل از رصد و پارامترهای سیاره هم‌چون دوره‌ی مداری سیارات، زاویه انحراف، شعاع و سایر پارامترهای انتقال بدست آمد و با داده‌های ناسا مقایسه گردید و 31 مورد رصد از 19 سیاره نتایج مناسبی داشتند. روند  کلی مقاله به شرح زیر می‌باشد:

  • جدول بندی اطلاعات مربوط به ستاره مادر آنها هم چون: نام، بعد و میل، فاصله، نوع و قدر ظاهری و نام سیاره و زمان کشف آن.
  • جدول بندی اطلاعات مربوط به رصد هم چون: نام رصدگر، محل رصد، ابزار رصد و فیلتر مورد استفاده و تعیین بزرگترین و کوچکترین اپتیک مورد استفاده برای رصد در موارد رصدی مورد بحث.
  • محاسبه و جدول‌ بندی مقادیر دوره تناوب سیارات و مقایسه آن با مقادیر موجود در دایره المعارف منظومه‌های فراخورشیدی که قابل مقایسه و قابل استناد بودند.
  • ترسیم نمودار نیم قطر بزرگ برحسب دوره تناوب مداری و جایگذاری مقادیر محاسبه شده در قانون سوم کپلر که نتیجه آن صدق نمودن رابطه با مقادیر محاسبه شده می‌باشد.
  • محاسبه و جدول بندی زمان اوج گذر سیارات فراخورشیدی.
  • جدول بندی مقادیر عمق گذر محاسبه شده و مقایسه آنها با داده های موجود در سایت ETD که داده ‌های محاسبه شده ما قابل مقایسه و قابل استناد بودند.
  • تعیین موقعیت ستارگان در نمودار H-R نشان داد که سیارات مورد بحث تقریباً در نیمه عمر رشته اصلی ستاره مادرشان قرار دارند.
  • رابطه نیم‌قطر بزرگ مداری با دوره تناوب: با بدست آوردن نیم قطر بزرگ مدار و ترسیم نمودار نیم قطر برحسب دوره تناوب به این نتیجه رسیدیم که قانون سوم کپلر در آنها صدق می‌کند.
  • محاسبه و جدول بندی زمان اوج گذر.

IMG-20200704-WA0009


[1]زمان ژولینی زمین مرکزی

[2] زمان ژولینی براساس مرکز ثقل منظومه شمسی

[3] شار

نویسندگان مقاله

Poro A.1,2, Elmi Kanklou F.1,2, Ranjbaryan Iri Olya S.2, Dashan N.2, Ansarinia F.2, Abdollahi F.2, Haselpour
A.2, Dehghanizadeh Baghdadabad F.2, Jahediparizi F.2, Gardi A.2, Hossein vand A.2


منبع:

http://joe.iota-me.com/

Share