قمری در میان حلقه‌های زحل

کاوشگر کاسینی ناسا این بار یک اثر هنری سنگی دیگر در حلقه‌های زحل ثبت کرده است.

در اینجا یک تصویر موزائیکی داریم که دفنیس (Daphnis)، یکی از اقمار زحل که در درون حلقه  آن مخفی شده را نشان می دهد.

000

تصاویری که کاسینی در سال ۲۰۱۷ هنگام چرخش در نزدیک ترین مدار زحل گرفته، دید جدیدی را از نحوه ی کارکرد حلقه های زحل فراهم کرده است.

هرچند این مأموریت در همان سال پایان یافت اما دانشمندان کماکان با داده های دریافتی از این کاوشگر در حال پژوهش هستند. طی مقاله ای جدید که در سیزدهم ژوئن منتشر شد، نتایج مشاهدات ۴ ابزار کاسینی در نزدیک ترین گشت مداری به دور حلقه اصلی زحل مورد بررسی قرار گرفت.
اقمار زحل که درون حلقه های آن (که به ترتیب کشف از حروف A تا G کدگذاری شده اند) همانند سیاره های در حال شکل گیری، با مواد و اجرام اطراف خود برخورد و ارتباط دارند. طبق این مقاله، حلقه‌های زحل به عنوان پنجره ای برای شکل دهی منظومه شمسی توسط فرآیندهای صورت گرفته در دیسک فیزیکی-نجومی معرفی شده اند. اسپکترومتر نقشه برداری مادون قرمز و نور مرئی کاسینی (VIMS) از یک پدیده دیگر نیز پرده برداشته است. این اسپکترومتر توانسته در بیرونی‌ترین لایه های حلقه A، لایه های غیر معمول نازکی از یخ آب را کشف کند. چون این ناحیه معمولا به خاطر بازتابش زیاد آن شناخته می شود و انتظار می رفت که دارای لایه های ضخیم تر و تمیزتری از آب منجمد باشد، این یافته‌ها را جذاب‌تر کرده است.

155073_279

دفنیس از قمرهای داخلی سیاره زحل است که با نام زحل XXXV هم شناخته شده است. نام موقت آن اس/۲۰۰۵ اس ۱ است. این قمر در 6 می 2005 درتصاویر کاسینی کشف شد.

مترجم: هادی وطن‌خواه
منبع: .sciencedaily

Share