باشگاه بهمن ماه آیاز

در آستانه برگزاری کارگاه آموزش عکاسی نجومی و نمایشگاه  عکس توآن در تبریز، باشگاه ماهانه انجمن آیاز که مطابق همیشه در آخرین پنج شنبه هر ماه برگزار می گردد در محل سالن اجتماعات پژوهشسرای آذربایجان منعقد خواهد شد. با توجه به پیش روی بودن کارگاه آموزش عکاسی با تدریس جناب تفرشی قرار بر این هست که این باشگاه نیز مانند باشگاه دی ماه با محوریت عکاسی از آسمان شب اجرا شود تا اعضای شرکت کننده بهره گیری بیشتری از دوره آموزشی 6 اسفند ماه داشته باشند.

از تمامی اعضا و علاقه مندان برای حضور در باشگاه بهمن درخواست می شود تا روز پنجشنبه 28 بهمن ماه راس ساعت 5:30 عصر در پژوهشسرای آذربایجان حضور بهم رسانند.

Share