وقوع درخشان‌ترین برخورد شهابسنگی با ماه

برخورد شهاب سنگی با سطح کره ماه که باعث وقوع انفجار درخشانی که ساکنان زمین نیز قادر به مشاهده بودند از سوی ناسا تایید شد.

ناسا از 8 سال پیش تمامی برخورد های ناشی از شهابسنگ ها بر سطح ماه را ثبت و رصد می کند. دفتر شهاب سنگ های ناسا جمعه 27 اردیبهشت با انتشار بیانیه ای برخورد دو ماه قبل یک شهاب سنگ با کره ماه را درخشان ترین برخورد طی 8 سال اخیر عنوان کرد. این برخورد در 17 مارس 2013 میلادی بوقوع پیوست و شهابسنگی به ابعاد یک تکه سنگ کوچک با سرعت 90هزار کیلومتر در ساعت با سطح کره ماه اصابت کرد. این تخته سنگ کوچک وزنی معادل 40 کیلوگرم و اندازه ای معادل 30 تا 40 سانتی متر داشته است. برنامه مانیتورینگ ماه که از سال 2005 آغاز به کار کرده است تاکنون بیش از 300 برخورد (سیارکی وشهاب سنگی) با سطح ماه ثبت کرده است.

انفجار تنها یک ثانیه بطول انجامیده اما درخشش آن معادل یک ستاره قدر چهار اعلام شده که از روی زمین نیز بدون تلسکوپ به راحتی قابل مشاهده بوده است. و هرکس در آن لحظه ماه را نگاه می کرده میتوانسته این درخشش را ببیند. انفجار ناشی از این برخورد باعث ایجاد دهانه برخوردی به قطر 20 متر بر روی سطح ماه شد.

ران ساگز آنالیزوری از مرکز پروازهای فضایی مارشال (MSFC) اولین کسی بود که متوجه ثبت دیجیتالی این برخورد در یکی از برنامه های مانیتورینگ با تلسکوپ 14 اینچ شد.

فیلم برخورد

امید اکبری

منبع: ناسا ساینس

lunar-impact-17march2013

محل برخورد 17 مارس 2013 و برخورد های دیگر
محل برخورد 17 مارس 2013 و برخورد های دیگر
Share