اقمار زحل می‌درخشند

سه تا از اقمار زحل توسط فضاپیمای کاسینی، که در قسمت تاریک سیاره قرار گرفته بودند، رصد شد. در ادامه عکسی که در اوایل بهار توسط این کاوشگر گرفته شده است را مشاهده خواهید کرد.

.

.

زحل در قسمت چپ عکس قرار دارد ولی به قدری تاریک است که دیده نمی‌شود. رئا (با قطر 1528 کیلومتر) در عکس به کاسینی نزدیک‌تر است و در وسط عکس بزرگتر دیده می‌شود. انسلادوس (با قطر 504 کیلومتر) در سمت راست رئا قرار دارد. دیون (با قطر 1123 کیلومتر) در سمت چپ رئا است و تا حدودی توسط زحل پوشیده شده‌است.

این صحنه از قسمت شمالیِ رو به خورشید حلقه‌ها، و اندکی بالاتر از صفحه حلقه‌ها گرفته شده‌است.

منبع

نویسنده: هانیه امیری

Share