دومین مسابقه ساخت ماکت های نجومی

انجمن نجوم آیاز در نظر دارد به مناسبت روز جهانی نجوم ،دومین مسابقه ساخت ماکت را برای علاقمندان ترتیب دهد.شرکت کنندگان بایستی با توجه به ظوابط و نکات ذیل آثار خود را تحویل انجمن دهند.

موضوع مسابقه:

طراحی و ساخت ماکت و کاردستی در زمینۀ فضاپیماها و منظومۀ شمسی و ساعت آفتابی بدون محدودیت ابزاری.

 

 

735202p

 

My-Sundial

زمان تحویل آثار:

آخرین زمان تحویل1394/2/2 می باشد.علاقه مندان می توانند آثارخود را در شصت و یکمین باشگاه آیاز،روز پنجشنبه 27 فروردین ماه و یا تا تاریخ مشخص شده به مرکز تجهیزات نجومی آذر استار ارائه دهند.

نکات قابل توجه:

1-نظرات و امتیازات جمع آوری شده از بازدیدکنندگان، معیار سنجش هیأت داوران مسابقه خواهد بود.

2-شرکت در مسابقه برای تمامی اعضای انجمن آزاد می باشد.

3-آثار ارائه شده به انجمن،پس داده نخواهد شد.

تسهیلات مربوط به مسابقه برای نفرات اول تا سوم:

نفر اول:2 رصد رایگان و تمدید یک سالۀ عضویت در انجمن آیاز.

نفر دوم:1 رصد رایگان و تمدید یک سالۀ عضویت در انجمن آیاز.

نفر سوم: تمدید یک سالۀ عضویت در انجمن آیاز.

زمان اعلام اسامی برندگان:

هم زمان با شصت و دومین باشگاه آیاز خواهد بود.

 

روابط عمومی انجمن نجوم آیاز تبریز

 

Share