شفق قطبی بر فراز گرینلند

این شفق قطبی از افق تا افق قوس زده‌ است. در طی سفر فعلی شلیوس، برای مشاهده و یادگیری در مورد نورهای شمالگان، آسمان آخر هفته گذشته نا امید کننده نبود.

بعد از غروب خورشید و برنامه‌ریزی دقیق عکاسی، تصویر زیر توسط اردوگاه تحقیقاتی کالرالیک، در جنوب گرینلند گرفته شده است.

شفق قطبی بر فراز گرینلند

Image Credit: abrigatti

با نگاهی دقیق به مرکز شفق قطبی، می‌توان ملاقه بزرگ و صورت‌فلکی احاطه کننده آن، دب اکبر (خرس بزرگ) را دید.

درخشان‌ترین قرص در سمت راست تصویر، ماه است و مشتری دورتر از آن در سمت راست دیده می‌شود.

سفر تحقیقاتی شلیوس تا اواخر آگوست برنامه‌ریزی شده است و شامل پخش زنده‌ی شفق‌های قطبی متحرک است.

منبع

نویسنده: هانیه امیری

Share